Over vragen

Teksten over VRAGEN en ANTWOORDEN.


Ruimte laten voor niet weten is het belangrijkste wat er is.

Als er een grote teleurstelling is, weten we niet of dat het einde is van het verhaal.

Het kan ook het begin zijn van een groot avontuur. Zo is het leven.

We weten niets.

We noemen iets goed of slecht, maar in werkelijkheid weten we het niet.

Pema Chödrön


Vraag nooit waarom.

Liefde is zonder waarom, evenals de dood.

Het waarom kan niet beantwoord worden, en dat hoeft ook niet.

Het leven en de dood zijn geen problemen die opgelost moeten worden, ze zijn beide deel van een mysterie dat geen antwoord behoeft.

Osho


Wees geduldig met alles wat er onopgelost is in je hart, een probeer de vragen zelf lief te hebben.

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart

en probeer je vragen met liefde te bezien,

als kamers die gesloten zijn

of als boeken in een volslagen vreemde taal.

Zoek nog niet naar antwoorden.

Die kunnen je nog niet gegeven worden,

omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.

En het gaat erom alles ‘te leven’.

Leef nu de vragen.

Misschien zul je dan geleidelijk,

zonder het te merken,

jezelf, ooit op een dag,

in het antwoord terugvinden.

Rainer Maria Rilke


De vraag is belangrijker dan het antwoord.

Harrie Bielders


Ik zoek niet naar de antwoorden, ik zoek naar het begrijpen van de vragen. 

Confucius


Om sterker te staan en vooruit te komen, moet je jezelf goede vragen stellen. Want vragen zetten je hersens aan het werk en kunnen onvermoede wijsheid opdiepen.

Goede vragen zijn als sleutels die verborgen deuren openen.

Vragen stellen is misschien wel het hart van alle spiritualiteit.

Een vraag wekt je nieuwsgierigheid, je zin om na te denken.

Met een vraag kom je verder dan met een volmaakt antwoord.

Bij een vraag hoort een antwoord, dat zijn we gewend. Daarmee blijf je binnen wat je weet. Als je werkt naar een punt waar je aan de grens van je weten komt. De vraag die je dan bekijkt, daar heb je geen antwoord op. Dan kun je iets nieuws leren.

De vraag uitgesproken op het randje van het denken, waar het denken niet verder kon, geeft toegang tot het niet-bedachte, tot dat wat niet te bedenken is, tot de rest van de werkelijkheid, massief en onmetelijk en tegelijkertijd een al openheid en helemaal niets. (Van der Praag.)

Lisette Thoofd, Happinez 4-2017, pag. 41-43.