Over spiritualiteit

Teksten over RELIGIE en SPIRITUALITEIT.


Het is moeilijk om een documentaire over spiritualiteit te maken. We vinden spiritualiteit kennelijk pas oké wanneer het wetenschappelijk onderbouwd is.

Sunny Bergman, VPRO-gids 48.


Duizenden urgente dingen staan te dringen om een plaats in de agenda. Spoedklussen eisen alle concentratie op, andere dingen moet je uitblokken: het is hooguit ruis.

Terwijl je zo bezig bent, gebeurt er af en toe iets wat uit die ruis opklinkt of oplicht van achter alle belangrijke zaken. Je hoort vogels, je ziet de wolkenlucht, je ziet ineens dat die oude groenteman prachtige blauwe ogen heeft. Of je voelt een atmosfeer, woorden heb je er niet voor, maar als je er twee weken later weer aan terugdenkt, dan is het er weer... wat was dat een bijzonder moment, waar lag hem dat aan... je weet het niet.

Hein van Dongen, De zachte kracht van schoonheid, Mantra Lente 2016


Maartzon.

 

In de dunne schaduw, die de tengere berkenboom op de sneeuwkorst werpt, kristalliseert de bevroren stilte van de lucht. Dan, plotseling, de tastende lokgroep van de merel, een werkelijkheid buiten je eigen werkelijkheid, het werkelijke. Plotseling: het paradijs, waar we door onze kennis buitengesloten zijn.

Dag Hammarskjöld, Merkstenen, pag. 57.


Er is veel aan de hand. Er is veel stress, er is veel afleiding, er gebeurt veel in de wereld. Er is eenzaamheid, depressie en ongeluk. Ik weet niet precies wat de huidige belangstelling voor spiritualiteit zegt, maar het zegt in elk geval dat veel mensen niet helmaal goed in hun vel zitten en de behoefte voelen om daar iets aan te doen. Het is een soort zelfreparatie. Veranderingen kun je niet alleen door anders te denken tot stand brengen. Je moet het ook voelen.

Stine Jensen, Hapinez 5-2016, pag. 28.


Misschien moeten we ophouden het onbegrijpelijke te bestrijden in naam van en met alleen maar de instrumenten van de rede. Misschien wordt het tijd om het onbegrijpelijke de aandacht te geven waar het in onze tijd met zoveel destructieve krachten om schreeuwt.

Niet de menselijke rede zal ons redden, maar juist die verwaarloosde andere kant van ons: onze innerlijke wijsheid, de rijkdom van ons onbewuste, ons vermogen tot zelfkennis en persoonlijke groei, tegenwoordig wel samengevat als onze ‘spirituele intelligentie’.

Hein Stufkens, Het mysterie, dat ben jij, pag.17-18.


De verdringing van het mysterie leidt tot het verlies van onze verbindingslijnen met ons thuisland: de ziel. Wie de goden opruimt bevindt zich ineens in een leeg en onbezield universum. Wie de hemel afschaft wordt de gevangene van de aarde en materie, de slaaf van de per definitie beperkte tijd. Wie het venster op de eeuwigheid sluit wordt het slachtoffer van de angst voor de vergankelijkheid.

Niet alleen de hemel wordt ontzield, maar ook de aarde. De natuur verliest haar heiligheid, wordt een ding zonder innerlijke waarde en mag zonder respect worden geëxploiteerd ten behoeve van de vermeerdering van de welvaart.

Hein Stufkens, Het mysterie, dat ben jij, pag. 24.


Je moet geen verschil maken tussen profane en sacrale zaken en gewone kloosterspullen behandelen als vaatwerk dat aan de altaardienst gewijd is. In termen van de wereld: Werk is niet belangrijker dan de afwasmachine uitruimen. 

Inez van Oord, Wandelen met God rond abdijen, Leo Fijen e.a.


Eigenlijk is het de laatste tien, twintig jaar bijna zo dat alles dat je niet kan meten niet bestaat. Dat vind ik een fatale misrekening. Het gaat om de werkelijkheid en wat zich daarin afspeelt. Als je een verschijnsel niet kunt meten, moet je zoeken naar een andere manier om het te onderzoeken.

Micha de Winter, hoogleraar psychologie bij zijn afscheid over meten-weten-flauwekul.


Ons hart vertelt ons niet wat prettig is, ons hart vertelt ons vooral wat wáár is. Wat je alleen zelf, in het diepst van je hart, onweerlegbaar weet. Vanuit je hart leven is dus niet altijd een quick fix voor een lang en gelukkig leven, het is een recept voor een eerlijk en zuiver leven. Het is vertrouwen op je innerlijke compas dat je de weg wijst door een dichtbegroeid bos van emoties, gewoontes, gedachten en verwachtingen naar de open plekken waar het licht binnenvalt.

Aan ons de taak ons hart een stem te geven.

Evenline Helmink, hoofdredacteur Happinez,  Happinez 6-2017.


Bengt Stern spreekt over de begrensde en de onbegrensde wereld in onszelf. De begrensde wereld bestaat  uit de fysieke dimensie van het universum en bepaalde niet-fysieke verschijnselen als gedachten, gevoelend, ervaringen en handelingen. De begrensde wereld omvat alles wat kan worden beschreven met het intellect.

De onbegrensde wereld is de spirituele of existentiële dimensie van het universum, die alle omvat wat het intellect overstijgt en daarom niet kan worden omschreven. Tot de ervaringen van de onbegrensde wereld horen liefde, creativiteit, innerlijke stilte, intuïtie, wijsheid, openheid, eenvoud, waarheid, compassie, speelsheid, vreugde en humor.

Om meer met de onbegrensde wereld in contact te komen is het nodig om onnodige intellectuele controle los te laten.

Mantra 15 zomer 2018, pag. 69.