Reiken naar de hemel

Voor recensies:

zie onder 'Boeken'.

Reiken naar de hemel.

Zeven verhalen over het leven.


Voorwoord.


Richting geven aan ons leven, onze diepste dromen verwezenlijken, vraagt dat we inzicht hebben in waarvoor we hier zijn, in wat we willen en hoe we dat kunnen realiseren, vraagt inzicht in wie we zijn, hoe we handelen en in hoe de wereld om ons heen in elkaar steekt en vraagt te leren van alles wat we doen en tegenkomen door te reflecteren, in de hoop, via wellicht kronkelende paden en paadjes die soms stijl en soms vlak zijn, de top te bereiken die we willen en dus hebben te beklimmen en dan te kunnen genieten van het uitzicht dat voldoening en geluk schenkt, ons even verheft boven de aarde en ons dichter bij de hemel brengt, daar waar we vandaan komen en weer naar toe gaan en waarnaar we reiken.


Zeven verhalen over het leven.

Reflecties over gisteren, vandaag en morgen, op weg naar …Inhoud.


0.Voorwoord.   


1. Babyboomer in de jaren zestig.

Ongeveer 50 jaar na de woelige jaren zestig, kijk ik terug op deze periode. Als je er midden in zit, is het doorgaans niet mogelijk er een goed beeld van te krijgen. Achteraf, op afstand, is dat wellicht wel het geval en kan ik de betekenis van die jaren voor mijn eigen leven en voor het algemene denken en voelen wellicht beter duiden. Dit verhaal is een poging hiertoe.


2. Een terugblik op 15 jaren Frankrijk.

In 2000 kochten we een huis in Frankrijk en in 2015 ver-kochten we het: 15 jaren Frankrijk kregen hun einde.

Wat waren de motieven om het huis te kopen, wat betekende het wonen in Frankrijk in de verschillende fase van die 15 jaren, waarom gingen we er uiteindelijk permanent wonen en waarom remigreerde ik in 2014 weer naar Nederland? De terugblik op 15 jaren Frankrijk zoekt antwoorden.


3. Gepensioneerd en wat dan? 

Ik verheugde me erop om in 2004 met pensioen te gaan, om me na een periode van drukte en hard werken terug te trekken in de rust en stilte van het Franse platteland. 'Het zwarte gat' zou er voor mij niet zijn, ik had nog duizend en een dingen te doen. Maar het leven verloopt vaak niet zoals ik had verwacht. Waarom zou het  mij anders vergaan dan de meeste anderen?! Dit verhaal geeft het proces weer van de confrontatie van mijn verwachtingen over 'mijn pensioen' met de werkelijkheid.


4. Mijn monnik. 

Soms vraagt de monnik in me om aandacht. In dit verhaal ga ik op zoek naar wat er achter mijn geboeidheid door kloosters en kloosterlingen schuilgaat, naar de waarden van rust en stilte in het leven van alledag.


5. Dao: de weg.

In dit verhaal wordt op zoek gegaan naar het vinden van 'de goede weg' in de chaos van de ontwikkelingen van onder andere de kenniseconomie, de individualisering en democratisering, de schaalvergroting en de financialisering.


6. Van inzicht naar uitzicht.

In dit verhaal wordt gezocht naar wat ons zou kunnen helpen om onze diepste dromen te realiseren, onszelf te realiseren vanuit onze diepste levensdrang, zoals een tulp zichzelf realiseert en dat alleen kan door een tulp te worden, zich in de winter ondergronds te ontwikkelen en zich in de lente naar boven te worstelen en daar in bloei te komen.


7. Veranderen, hoezo?

Wijzelf en de wereld om ons heen veranderen voortdurend. Soms is dat prettig, maar soms ook bedreigend en gaat het allemaal een beetje te snel.

Het leven is gericht op groei en ontwikkeling en dus op verandering. Dit verhaal probeert inzicht te krijgen in hoe natuurlijke groei en ontwikkeling verloopt, hoe we naast de bedreigingen ook de waarde van veranderingen kunnen ontdekken, hoe we negatieve zaken zoals ziekte en een persoonlijke en maatschappelijke crisis kunnen zien als belangrijke kenmerken van onze groei en ontwikkeling en hoe we ons kunnen wapenen tegen de cultuur van de onrust die onze hedendaagse westerse cultuur kenmerkt en bedreigt.


Valkenburg, oktober 2016.


Het boek kost 15 euro inclusief verzendkosten. Je kunt het bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.


De verhalen in dit boek kun je ook vinden onder 'Verhalen' in het hoofdmenu.