Home

  Versie 36, 1 april 2021, zesde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 juni 2021.


Dat wat we gebroken hebben,

repareren met goud.

‘Wat we van het verleden kunnen leren is dat het nooit alleen de catastrofe is die de geschiedenis bepaalt maar vooral de reactie erop.

De kunst is om ook de breuk als onderdeel van onze identiteit te zien, het inzicht dat het ware gezicht zich toont in de kwaliteit van de reparatie.

Aan ons om dat wat we braken, niet als verloren te beschouwen, maar met goud te repareren.’

 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade,

De toekomst van Nederland, pag. 129.

Dat wat we braken, repareren met goud.

Wat te doen in een midlifecrisis?


Het lijkt erop dat we momenteel op veel gebieden in de fase van de midlifecrisis zijn beland, een fase waarin we het gevoel hebben, vastgelopen te zijn in de aardse modder. De veraardsing heeft zijn dieptepunt bereikt. We zijn beland in wat ook wel ‘het ijzeren tijdperk’ wordt genoemd. We worden geregeerd door macht en geld en zoeken ons geluk in de consumptie van materiële goederen. Alles is door onze eenzijdige gerichtheid op materie en door ons verstandelijk denken versteend en ontdaan van zijn spirituele identiteit. Alleen wat we kunnen aanraken, zien en wetenschappelijk kunnen bewijzen, bestaat echt. We zijn verdwaald omdat we niet door onze eigen mist heen kunnen kijken. Wij zijn de horizon van ons bestaan kwijtgeraakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gevoelens van eenzaamheid en zinloosheid ons in toenemende mate overvallen.

 

Midlifecrisissen kennen we als een natuurlijke fase in ons persoonlijk leven rondom ons veertigste levensjaar, maar ook organisaties, culturen, religies en politieke, ecomische en filosofische stromingen komen onherroepelijk in deze fase terecht. De geschiedenis laat dit alsmaar opnieuw zien.


Voor het vervolg van dit verhaal: klik op onderstaande knop.

Overpeinzingen:


1.

Beseffen we wel hoe gezegend we het hier in het westen zijn?

en

Hebben we onszelf en onze kinderen niet erg kwetsbaar gemaakt door moeilijkheden en tegenslagen alsmaar te vermijden waardoor we niet weerbaar zijn tegen de tegenslagen van het leven?


*

Jitske Kramer in het boek 'Werk heeft het gebouw verlaten. Anders samenwerken na de corona cultuurshock', pag. 168:


'Ik sprak een vriendin in Burkina Faso, en die vertelde dat COVID daar uiteraard ook een rol speelt, maar dat het meer wordt ervaren als een van de vele ziektes waaraan je kunt overlijden, zoals malaria, cholera, dengue, hiv en gele koorts. Besmettelijke ziekten zijn in grote delen van de wereld een onderdeel van het gewone leven, een dagelijks risico. Vanuit dat perspectief zie je hoe ver wij hier af zijn komen te staan van het besef van kwetsbaarheid. En hoe wij in onze samenleving zijn gaan geloven in absolute controle en beheersbaarheid. 

Een contact in Oeganda, iemand die zelf nu geen geld heeft voor malariamedicijnen en niets kan oogsten vanwege de aanhoudende lockdown, ging zelf zo ver om zijn medeleven met ons Europeanen uit te spreken:


'Jullie hebben het echt veel moeilijker dan wij nu, want jullie kennen dat niet, de stress van dingen die opeens wezenlijk anders gaan. En daarom zijn jullie minder bedreven in het soepel kunnen improviseren tijdens een lastige situatie. Bless you'. 


*

Ik zag en hoorde een moeder op de televisie zeggen dat ze heel veel moeite had om haar schoolgaand kind op covid te laten testen omdat zo'n wattenstaafje in de neus of keel een traumatische ervaring voor het kind zou betekenen.


2.

Over Corona.


Verspreid het coronavirus zich of verspreiden wij het coronavirus?


*

In de uitzending ' Corona, Sand im Weltgetriebe' van de TV-zender Arte op 2 maart 2021 'sprak' het coronavirus tegen ons: 


'Ik, het coronavirus, en jullie als mensen hebben iets gemeenschappelijk, namelijk dat we dat wat we nodig hebben om te leven, dood maken, doden.

Ik, het coronavirus, dood jullie lichaam en jullie doden jullie ecologisch systeem, de aarde.'


En Oren R. Lyons jr. zegt in de documentaire 'The Faithkeeper': 


'De aarde heeft ons niet nodig. Wij hebben wel de aarde nodig.'


3.

Over onze bijdrage aan een leefbare aarde.

Ons consumentisme in quarantaine:

 

1. Koop minder spullen.


De grootste milieu-impact komt van de aankoop van spullen.


2. Kies voor minder vlees.


De milieu-impact van vlees is 40% van de totale voedselproductie.


3. Verduurzaam je woning.


Wonen staat op de derde plaats in de milieu-impact top 10.


4. Reis slimmer en minder.


Een retourtje Bali is qua uitstootimpact gelijk aan 4 jaar autorijden.


5. Koop minder kleding en recycle kleding.


De kledingindustrie is de tweede meest vervuilende industrie.


4.

Over de waanzin van ons handelen.


'Boeren importeren soja uit Brazilië, met als gevolg dat er in dat land geen ruimte meer is voor het verbouwen van voedsel voor mensen. Vervolgens wordt de soja hier aan varkens gevoerd. Varkens die, net als de Nederlandse melk, dan naar China worden geëxporteerd.'


Sijtse Jan Roeters, Voeten in de aarde, VPRO-gids #12, pag. 18.

Teksten:

1.

'Het is naar mijn mening een negatieve ontwikkeling om te streven naar een zogenaamd probleemloos leven waarin we alle ziekten, crisissen en problemen menen te kunnen uitbannen, naar een leven waarin we kinderen overbeschermen, voortdurend de problemen voor anderen proberen op te lossen en hen daardoor hulpeloos en niet weerbaar maken, naar een leven waarin geen plaats is voor uitdagingen, voor vallen, fouten maken, mislukkingen en voor een grote verscheidenheid aan probeersels en ervaringen. Juist hiervan leren we. Juist hierdoor groeien en ontwikkelen we ons en worden we weerbaar tegen onvermijdelijke tegenspoed.


Harrie Bielders, Audius 2, gedachte 6.


2.

'Als je in actie komt en niet bang bent voor een beetje pijn, is het lichaam antifragiel. Dan wordt het sterker naarmate je er meer stress en druk op zet. Voor de menselijke geest geldt hetzelfde principe. Die kan afhankelijk van hoe je hem gebruikt fragiel of antifragiel zijn.

Als we te maken krijgen met chaos en wanorde, gaat onze geest aan het werk om er wijs uit te komen. Er worden principes afgeleid en mentale modellen opgesteld. De toekomst wordt voorspeld aan de hand van het heden en het verleden wordt geëvalueerd. Dit proces heet ‘leren’. Het maakt ons betere mensen en stelt ons in staat om sterker te worden door wanorde en fouten.

Maar als we alle pijn uit de weg gaat, en stress, chaos, tragedies en wanorde tot elke prijs vermijden, dan worden we fragiel. Onze tolerantie voor de dagelijkse tegenslagen wordt dan minder, en onze comfortzone krimpt tot een het kleine beetje wereld dat we nog aankunnen.

Kijk je de pijn in het gezicht of probeer je het te vermijden? Kies je fragiliteit of antifragiliteit? Als cultuur is onze tolerantie voor pijn snel aan het krimpen. Gelukkiger worden we daar niet van, en bovendien doet het onze emotionele fragiliteit toenemen. En dat is de reden waarom alles zo fucked lijkt.'


Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 202-203.


3.

'We willen graag deugen. Aristoteles had een heldere definitie: Deugd is zelfbeheersing. Om het goede te doen, moet de in zijn behoeftes nooit te verzadigen mens hier zelf een rem op zetten. In de boodschap van de kunstenares Jenny Holzer verwoord: ‘Protect me from what I want.’

Voer voor psychologen, hoe kunnen we ons verzetten tegen onze diep ingesleten gewoontes als die zo veel praktisch en direct ervaarbaar comfort bieden, maar die op veel abstractere lange termijn zo schadelijk zijn?

Als je een staafmixer nodig hebt, kun je bij Bol.com uit meer dan 400 modellen kiezen. In totaal biedt deze webwinkel meer dan 22 miljoen producten aan. Een schijntje vergeleken bij Amazon dat ruim 600 miljoen producten aanbiedt. Niet in de beperking maar in het grenzeloos nastreven van macht, rijkdom en genot, tekent onze tijd zich. Redelijkerwijs valt de verwoestende uitwerking van deze ongeremde houding nu niet meer te ontkennen.'


Floris Alkemade, De toekomst van Nederland, pag. 51.

Sferen februari en maart 2021:

We begonnen de afgelopen periode van 2 maanden begin februari met 8 tot 10 graden onder nul en eindigde eind maart met temperaturen rond de 20 graden boven nul.

Het waren maanden met mooie, heldere blauwe winterluchten, met ijs en sneeuw, met grijze, sombere, regen- en stormachtige dagen en met dagen met een verwarmende lente- en zomerachtige sfeer.

Zo gaat het in de natuurlijke overgang van de winter naar de zomer: van alles wat.


En zo gaat het ook met de overgang van een diepe winterse coronacrisis naar een periode waarin we door vacinatie letterlijk en figuurlijk op weg zijn naar een nieuwe zomer.

Er is verwarring, somberheid en opstandigheid EN optimisme, hoop en uitzicht op een betere periode.

Na alle beperkingen is er letterlijke en figuurlijke een nieuwe zomer in zicht.


Maar laten we svp wel proberen het leven in die zomer op een andere manier te leven en wel op een minder mens- en natuuronvriendelijk manier.

Anders zal het geen echte goede nieuwe zomer worden.

9 februari 2021: eindelijk weer eens een pak sneeuw en 14 februari: ijs, dik genoeg om op te schaatsen.

Wandelen bij 'de Drie Beeldjes' in Oud-Valkenburg en schaatsen op de vijver in het Geulpark.

Vijver in het Geulpark in Valkenburg op 14 februari en 1 maart. Van min 8 graden naar 14 graden boven nul.

Lentebodes.

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

Boeken:

Kunst & cultuur:

Kintsukuroi.


Kintsukuroi (repareren met goud) of kintsugi (verbinden met goud) is een Japanse techniek waarmee gebroken aardewerk kan worden gerepareerd. Fragmenten van een gevallen keramiek schaal worden opgeraapt en weer aan elkaar geplakt. Dit gebeurt door middel van een lak waarin goudpoeder is gemengd. Zodoende blijven de gerepareerde scheuren zichtbaar. Het gebroken keramiek wordt hierdoor niet alleen op een mooie manier hersteld maar krijgt ook een totaal nieuwe identiteit en uitstraling.

Kintsukurai is een symbool van breekbaarheid, sterkte en schoonheid.

Nieuwe uitgaven:

Boekje 5 uit de serie 'Verhalen'.


Voor de digitale versie: ga naar 'Verhalen' in het hoofdmenu van deze website.

De gedrukte versie kun je bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en je adres.

De prijs van het boekje kost 7,50 euro inclusief verzendkosten.

 

Voor informatie over deze en alle andere uitgave: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu van deze websitte.

Boek 10 in de serie 'Vensters'.


In dit boek wordt op zoek gegaan naar de essentie, de oorspronkelijke visie van de zeven belangrijkste religies, naar wat ze gemeenschappelijk hebben en naar wat wij ervan kunnen leren.

 

Mijn ervaring is dat religies in essentie meer gemeen hebben dan dat ze van elkaar verschillen. De verschillen liggen doorgaans in tijdgebonden invullingen, interpretaties en uitdrukkingsvormen die vaak fanatiek in stand worden gehouden door onze neiging om vast te houden aan het bestaande omdat we het moeilijk vinden om mee te bewegen met de voortdurend veranderende omstandigheden, en om mensen die anders denken dan wij als tegenstanders, afvalligen of als vijanden te beschouwen.

 

We zijn allemaal zoekende. Laten we samen zoeken en alles wat we ontdekken op onze zoektocht delen en trachten te komen tot een gezamenlijke inspirerende visie. Laten we samen op zoek gaan wat ons in onze verscheidenheid bindt en zo eindelijk onze eeuwenlange oorlogen uitbannen.


Inhoud.


1   Het verhaal van de olifant.

2.  Religies.

3.  Het Hindoeïsme.

     3a. Het Vedisme. 

     3b. Het Brahmanisme.

     3c. Het jonge Hindoeïsme.

     3d. De betekenis van het Hindoeïsme.

4.  Het Confucianisme.

     4a. De betekenis van het Confucianisme.

5.  Het Taoïsme.

     5a. De betekenis van het Taoïsme.

6.  Het Boeddhisme.

     6a. De betekenis van het Boeddhisme.

7.  Het Jodendom.

     7a. De betekenis van het Jodendom.

8.  Het Christendom.

     8a. Het Protestantisme.

     8b. De Oosters-orthodoxe Kerk.

     8c. De Anglicaanse Kerk.

     8d. Van hemels naar aards.

     8e. De betekenis van het Christendom.

9.  De Islam.

     9a. Het Soennisme.

     9b. Het Sjiisme.

     9c. De betekenis van de Islam.

10.Reflecties en een blik op de toekomst.


Valkenburg februari 2021.

© Harrie Bielders


Aantal pagina's: 115.


Het boek 'Het verhaal van de olifant' kost 15 euro inclusief verzendkosten. Je kunt het bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.


Voor informatie over deze en alle andere uitgaven:

ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu van deze websitte.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com