Home

Harrie Bielders

Boeken, verhalen, gedachten .......

  Versie 33, 1 november 2020, zesde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 15 december 2020.DE WERELD IS DOODZIEK!


1.

We hebben een wereldwijd klimaatprobleem met als oorzaak dat we teveel en te slechte grondstoffen gebruiken om de ecologische processen op aarde stabiel te houden.

2.

We verdelen onze hulpbronnen niet eerlijk. 20% van de wereldbevolking gebruikt 80% van de mondiale hulpbronnen, waardoor er maar weinig en niet voldoende overblijft voor de overige 80%.

3.

Er is een enorme overconsumptie. Als alle ruim 7 miljard mensen net zoveel hulpbronnen zouden gebruiken als de rijke minderheid nu gebruikt, dan kan de aarde dat onmogelijk opbrengen.

4.

We vervuilen onze grond, water en lucht met chemisch afval, plastic en stof en wel in die mate dat wijzelf, dieren en planten bedreigd worden in hun voortbestaan.

5.

Het verschil tussen rijk en arm is dramatisch groot. De rijkste 10% van de volwassenen bezit 85% van alle rijkdom en deze rijken worden steeds rijker, doorgaans ten koste van de minder rijken, door landen en mensen geen eerlijke prijs te geven voor hun groendstoffen, goederen en arbeid.

6.

Door hun rijkdom hebben de rijken (idividuen, aandeelhouders, multinationals en ondernemingen) de macht, niet alleen op economisch maar ook op politiek gebied omdat de politiek zich afhankelijk heeft gemaakt van hun investeringen. Daarnaast is de burger als werknemer van hen afhankelijk met betrekking tot zijn baan en inkomen en deelt hij niet op een eerlijke manier in de winst die vooral gemaakt wordt door zijn inspanningen.

7.

Het streven naar geluk wordt gekoppeld aan rijk worden, terwijl we zouden moeten weten dat geld wel gemakkelijk is maar niet gelukkig maakt en dat alleen het op weg zijn naar het realiseren van onze diepste dromen ons leven zin en vreugde geeft.

8.

We zijn verspillers. 30% van alle voedsel wordt in de rijke landen weggegooid, terwijl 1 miljard mensen honger lijden en er 5 miljoen kinderen per jaar sterven door ondervoeding. 

9.

We zijn kortzichtig en staan niet open voor kritiek. We zijn niet echt bereid om naar de gevolgen van ons egoistisch handelen te kijken en de hieraan verbonden problemen op te lossen. Zo zien we niet dat de enorme vluchtelingenstromen met alle inhumane en verstorende gevolgen vandien voor een groot gedeelte ontstaan door het niet oplossen van de welvaartsverschillen in de wereld.

10.

De coronacrisis legt ons egoistisch gedrag duidelijk bloot. We zijn blijkbaar niet bereid om voor het welzijn en de welvaart van ons allen tijdelijk ons gedrag aan te passen om elkaar niet te besmetten en het virus geen kans geven om zich te verspreiden.

Dit komt mede omdat we verslaafd zijn aan 'het leuk hebben' en niet inzien:


- dat het leven er niet is om het leuk te hebben maar onszelf te ontwikkelen tot bewuste, vrije en betrokken mensen;

- dat het leven een leerschool is waarin van ons wordt gevraagd dat we aan de opgaven gaan staan die we in het leven op ons bordje krijgen, dat we daar niet omheen lopen en ze niet onder de mat vegen of niet willen zien, om zo tot bloei te komnen, zoals een tulp zich door de aardkorst moet heen wurmen om te bloeien. 

Overpeinzing:

Struisvogelgedrag.


Heel veel ziektes onderkennen we te laat. We raken burnout en zien pas naderhand dat we de alarmsignalen hebben genegeerd.

Deze signalen zijn eerst subtiel. We zitten niet goed in ons vel en denken dat als we op vakantie zijn geweest, alles wel weer in orde komt. Als we de signalen blijven negeren worden ze steeds duidelijker totdat ons lichaam ons voor het blok zet en blokkeert.

Het gele knipperlicht wordt een rood stoplicht en daarna een zwaailicht met heel veel lawaai. 

Het leven zit subtiel in elkaar met als motto 'Wie niet horen wil, moet voelen!' ofwel wie niet luistert naar signalen, naar wijze raad, zal de gevolgen aan den lijve ondervinden. 


Als we kijken naar de huidige corona- en klimaatcrisis, dan moeten we constateren dat het stoplicht al lang op rood staat, maar dat we het gewoon negeren met alle gevolgen vandien. Zo wordt niet alleen ons leven en het leven op aarde op korte maar ook op lange termijn bedreigt. 

De oplossing is dat IEDEREEN zijn verantwoordelijkheid neemt zowel in de corona- als in de klimaatcrisis voordat het echt te laat is.

Struisvogels kunnen hun kop in het zand steken om de werkelijkheid niet te hoeven zien. Wij niet, want dan stikken we. 

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

Teksten:


'Hemel en aarde, mens en natuur vormen een kosmische eenheid en als een van deze vier geen recht wordt gedaan, stort zowel het leven op aarde alsook de hele kosmos in.'


Kerngedachte van het Confucianisme.


'Gezondheid is het vermogen om ons aan te passen en zelfregie te voeren met betrekking tot onze fysieke, emotionele en sociale uitdageningen die we tegenkomen in ons leven.'


Machteld Huber, Louis Bolk Instituut Driebergen. Voor andere teksten, zie 'Teksten' in het hoofdmenu.

Sferen september t/m oktober 2020:


Herfstsferen.

Nog even genieten van de herfstsfeer.

In kerstperiode zijn de kleuren verdwenen en zal er door corona niet de gebruikelijke kerstsfeer zijn o.a. door het aflasten van de kerstmarkten.

Tijd voor rust, stilte en reflectie.

Boeken:

Kunst & cultuur:


Hieronder een aantal van de vele honderden wegkruisen die in het Limburgse landschap zijn te vinden, met teksten bedoeld ter overpeinzing en inspiratie. Ze zijn de getuigen van een lange en diep gewortelde christelijke cultuur die langzaam aan het verdwijen is, maar die haar sporen heeft achtergelaten in de moraal, rituelen, gebouwen en in het landschap, waar kerktorens de dorpen en steden van verre kenmerken en we op wandelingen wegkruizen tegenkomen die ons even vragen om stil te staan.

Nieuwe uitgaven:

Ter gelegenheid van 5 jaar ‘harriebielders.nl’ zijn de 20 columns die de afgelopen 5 jaar op deze website zijn verschenen, gebundeld in het boek ‘Wat ik dacht’. 


Uitgebreide inlichtingen over het boek vindt je op deze website onder 'Winkel' in het hoofdmenu.


Het boek 'Wat ik dacht' kost 12,50 euro inclusief verzendkosten en je kunt het bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres. 

In dit boek wordt op zoek gegaan naar de essentie, de oorspronkelijke visie van de zeven belangrijkste religies, naar wat ze gemeenschappelijk hebben en naar wat wij ervan kunnen leren.

Het boek verschijnt begin 2021.


Voor alle uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu.

De tekst van het boek 'Dromen van een nieuwe manier van dromen' is nu ook op deze website te lezen.

Klik hiervoor op onderstaande knop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com