Home

Harrie Bielders

Boeken, verhalen, gedachten .......

  Versie 30, 1 april 2020, vijfde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 juni 2020.OVERGANGEN

We zijn momenteel in de ban van de coronapandemie. Het is nu niet alleen zaak om er met zijn allen voor te zorgen dat we deze pandemie overwinnen, maar ook om ons bezig te houden met de diepere vragen waarmee ze ons confronteert, zoals 'Hoe gaan we om met plotselinge veranderingen in ons leven?', 'Waarom zijn er vaak ingrijpende veranderingen en wat is de functie ervan?' en 'Wat zijn de negatieve en positieve kanten van veranderingen?'


In deze update staat verandering centraal, overgangen naar nieuwe situaties, zoals jaargetijden, levensituaties, levensfasen en tijdperken, als bijdrage aan het behouden van hoop, want na elke winter komt een lente.

Laten we daarom beginnen met DE LENTE als overgangsperiode tussen de winter en de zomer.

:

In de jaarkalender is de lengte van alle jaargetijden even lang, namelijk drie maanden. In werkelijkheid is dat niet zo en zijn zowel de echte lente- als de echte herfstverschijnselen maar gedurende maximaal twee maanden zichtbaar. De lente en herfst zijn de overgangsperioden tussen de zomer en de winter.

Niet-natuurlijke overgangen hebben iets plotselings en veroorzaken onrust, schrik of angst. De plotselinge overgang van donker naar licht verblindt ons, een plotseling hard geluid of een onverwachte aanraking doen ons schrikken en de plotselinge overgang van  warm naar koud doet ons rillen. 

Natuurlijke overgangen worden gekenmerkt door het geleidelijk zichtbaar worden van veranderingen met daarna een sterke doorbraak ervan, gevolgd door een geleidelijke overgang naar een nieuwe en stabiele situatie. Het verloop van de lente illustreert dit elk jaar weer opnieuw.


Ook al vinden veranderingen geleidelijk plaats, toch gaan ze heel vaak gepaard met destabilisatie, onzekerheid en angst. We raken erdoor ontregeld, het vertrouwde dreigt te verdwijnen.

Maar leven is veranderen. Net zoals elk jaar de seizoenen elkaar opvolgen en tijdens ons leven de verschillende levensfasen, zo volgen ook bijvoorbeeld cultuurperiodes elkaar op, worden nieuwe techtnieken ontwikkeld, komen we steeds in nieuwe situaties terecht en krijgen we steeds nieuwe inzichten.

Leven is veranderen en veranderen is leven.


Voor een verdieping van het thema VERANDEREN/OVERGANGEN verwijs ik graag naar het verhaal

‘Veranderen, hoezo?’onder ‘Verhalen’ in het hoofdmenu van deze website of door te klikken op onderstaande linkknop. 


De onderstaande column ‘Watermantijdperk’ gaat over de huidige overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk en de ingrijpende veranderingen die deze met zich meebrengt.

Naar mijn bescheiden mening maakt de huidige coronapandemie onderdeel uit van deze overgang naar een nieuw tijdperk, zoals ook overgangen in het groeiproces van kinderen en volwassenen vaak gepaard gaan met ziektes.


 Ziektes zijn vaak een teken dat er iets aan het veranderen is of een teken dat er iets niet goed gaat.

We kunnen ze dan ook beschouwen als een tikje op onze schouders om eens na te gaan of we wel goed bezig zijn, iets verwaarlozen of iets niet goed doen.

De coronapandemie vraagt naar mijn mening dan ook om na te denken of we in algemene zin wel goed bezig zijn, of dit het leven is dat ons allemaal doet groeien tot wie we echt in onze dromen willen zijn en worden, of we geen roofbouw plegen op de aarde, zoals beschreven in onderstaande column, en of het niet noodzakelijk is nieuwe wegen te bewandelen die minder gericht zijn op vergroten van ons welvaartstreven van 'steeds meer' maar meer op het vergroten van het welzijn van iedereen en dat van de aarde, die we als woonplaats hebben gekregen. 

 

Ik wens ons allen een snelle overwinning van de coronapandemie en een gezonde en inspirerende overgang naar de zomer.

COLUMN

Watermantijdperk.


Elk twaalfde deel van het jaar staat de aarde door zijn draaiing binnen het sterrenstelsel tegenover een bepaald stuk hiervan. Deze twaalf stukjes hebben in de Babylonische cultuur de namen van dieren gekregen, de dierenriemtekens. Ze stralen ieder hun eigen energie uit waardoor ze een bepaalde invloed op ons hebben. Zo krijgen we bij de geboorte, afhankelijk van het tijdstip, een specifieke energie mee die mede onze levensdynamiek, ons karakter bepaalt.

Ook de zon beweegt zich langs de verschillende dierenriemtekens en wel in een cyclus van 25.920 jaren. De zon staat dus gedurende elk twaalfde gedeelte van deze cyclus in een bepaald teken van de dierenriem en wel gedurende een periode van 2160 jaren.

In onze tijd verlaat de zon de invloedsfeer van het dierenriemteken Vissen en komt onder invloed van het teken Waterman. De energetische veranderingen die hiermee samenhangen zijn ingrijpend.


Het Vissentijdperk heeft ons een enorme groei gebracht van ons denkvermogen, van de wetenschap, techniek, goede regelgeving, gezondheid en welvaart doordat we daar veel aandacht aan hebben besteed. Helaas hebben we ook een aantal aspecten van ons mens-zijn verwaarloosd en moeten we constateren dat we een wereldbedreigend klimaatprobleem hebben, we onze grond, water en lucht hebben vervuild, we verspillers zijn van bijvoorbeeld voedsel en kleding, we onze hulpbronnen en rijkdom niet eerlijk verdelen en 10% van de mensen 85% van onze rijkdom bezit, mensen in arme landen nog steeds worden uitgebuid, het grootkapitaal en dus geld de wereld beheerst en we onze intuïtie, de signalen van ons hart, hebben verwaarloosd waardoor we onszelf zijn kwijtgeraakt en daardoor zijn verdwaald in het leven en niet meer goed weten wat we ermee aanmoeten, waardoor zinloosheid en depressiviteit een enorme vlucht nemen.


Door de energieverhoging die het Watermantijdperk met zich meebrengt, worden we gevoeliger voor de signalen van ons spirituele zijn, van ons bovenbewustzijn, onze ziel, ons hart, van ons echte zelf en zullen we ons steeds meer losmaken van wat ‘men’ vindt, van narcistische politieke leiders en influencers, en in opstand komen tegen de macht van het geld, de promotie van materiële zaken en mensen die denken ons te kunnen overheersen. We zullen ontwaken, steeds meer onszelf worden en vanuit onszelf gaan bloeien en de beste versie van onszelf worden. We zullen ontdekken dat ons tijdelijk verblijf hier op aarde maar een heel klein onderdeel is van ons totale leven door tijd en ruimte en zullen het leven hier weer gaan ervaren als geen toeval met een absoluut einde, maar als een onderdeel van onze voortdurende groei naar steeds verder, waardoor ons leven weer echt zijn zin krijgt.

Er zal een verschuiving plaatsvinden van rationaliteit naar intuïtie, naar leven vanuit ons bovenbewustzijn, onze ziel, en van het streven naar zoveel mogelijk welvaart naar zelfontplooiing. Naarmate we meer zelf- en algemeen bewustzijn ontwikkelen, zullen we ontdekken dat we met elkaar en met alles om ons heen zijn verbonden en zullen we ons meer verantwoordelijk gaan voelen voor elkaar en de wereld om ons heen.


Een nevenverschijnsel van de energieverhoging van het Watermantijdperk is dat we, zoals vaak bij ingrijpende veranderingen, ontregeld raken, onzeker worden en terugverlangen naar oude zekerheden en we ons in onszelf terugtrekken wat de bron is van nationalisme en populisme, van de Brexit en ‘American first’, van politiek en religieus radicalisme, van racisme, van een verlangen naar sterke leiders en we zo terugvallen naar het niveau van dieren.

Door de energieverhoging zal wat tot nu toe verborgen in ons leefde aan het licht komen, niet alleen het goede maar ook het kwade, zoals bij de verhoging van de temperatuur in de lente niet alleen de bloemen gaan bloeien maar ook het onkruid tevoorschijn komt. De diepere bedoeling hiervan is dat we de negatieve egokrachten, doordat ze zichtbaar worden, kunnen zien, herkennen en erkennen, zodat we ze kunnen ontmaskeren en omvormen naar zelfbewuste positieve krachten.


Het Watermantijdperk heeft zoals elke levensfase en elk tijdperk zijn eigen gaven en opgaven. Moge dit tijdperk met zijn nieuwe energie ons verder brengen op onze ontwikkelingsweg naar bewustzijn, vrijheid en betrokkenheid. Hiervan zijn reeds vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw talrijke positieve aanzetten zichtbaar zoals de groeiende aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling en spiritualiteit, de zorg voor het milieu, de strijd van de gele hesjes en van mensen die leven onder politieke en religieuze dictaturen, de toenemende roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen, de toenemende keuze voor mens- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel en kleding en het verantwoord omgaan met onze hulpbronnen.

Elk dag, elk jaar en elke nieuw tijdperk geeft mogelijkheden en krachten om het leven voor ons allen op deze aarde mooier te maken. Alles reikt naar een mooiere wereld.

 

Valkenburg januari 2020

© Harrie Bielders

Voor andere columns: zie 'Columns' in het hoofdmenu.

Overpeinzing:

Het is lente: alles wil tot bloei komen.


Ook wij, jij en ik, willen tot bloei komen en daarom is het nodig om te ontdekken wat we hebben te doen om een groeizaam leven te leiden. We kunnen dat ontdekken door te experimenteren, goed om ons heen te kijken, te luisteren en te voelen wat wel en niet bij ons past, te ontdekken wie en wat we echt zouden willen zijn vanuit ons diepste verlangen, welke capaciteiten we hebben en hoe we deze kunnen ontwikkelen.


Ons bewust worden van wie we zijn, wat ons beweegt, wat onze dromen zijn, wat onze sterke en zwakke kanten, is een voorwaarde om vrij te zijn, om te kunnen handelen vanuit onszelf en niet vanuit datgene wat de omgeving van ons vraagt, om zo diegene te worden die we diep in onszelf willen zijn. Een tulp wil een tulp worden en geen boom.

Vrij zijn op haar beurt is een voorwaarde om echt oprecht betrokken te kunnen zijn op onze omgeving. Dat wil zeggen dat we pas echt bij anderen betrokken kunnen zijn als we anderen niet nodig hebben als een middel om onszelf waardevol te vinden, om van ons zelf te kunnen houden. Dat is immers geen echte betrokkenheid, maar afhankelijkheid.


Uit 'Beelden en overpeinzingen'. Zie 'Winkel' in het hoofdmenu.

Teksten:


Over  het einde van het Vissentijdperk.


1.

'Wat er nu in de wereld aan de hand is, is geen recessie. Het is het einde van een tijdperk.'


Ernst Friedrich Schumacher, Hoe kleiner, hoe beter (1979), pag. 65.


2.

'Al in 1997 voorspelde de filosoof Richard Rorty dat de oude geïndustrialiseerde democratieën afkoersten op een roerige overgangsperiode. De laaggeschoolde werkers zullen zich op een gegeven moment realiseren dat hun regeringen niets meer doen om te voorkomen dat hun lonen achteruit sukkelen en dat hun banen naar het buitenland verdwijnen. Ze zullen dan ook beseffen dat het witteboordenvolk in de voorsteden – dat zelf doodsbang is om van de sociale ladder te tuimelen – nooit bereid zullen zijn om ten eeuwigen dagen voor hun sociale voorzieningen op te draaien. Op dat moment, schreef hij, zal er iets breken.'


Geert Mak, Grote verwachtingen in Europa,  pag. 407.


3.

'Ons huis staat in brand.

In plaatsen als Davos vertelt met graag succesverhalen. Maar hun financiële succes heeft een onvoorstelbaar hoge prijs. En we mogen er nu niet meer omheen draaien. De oplossing is zo simpel dat zelfs een kind het kan snappen. Iedereen heeft het over geld. Geld en groei is het enige wat mensen bezighoudt.

Volwassenen zeggen steeds: we moeten de jongeren hoop bieden. Maar ik wil van jullie geen hoop. Ik wil niet dat je hoopvol bent. Ik wil dat je in paniek raakt. Dat je de angst voelt die ik elke dag ervaar. En dan wil ik dat je doet alsof ons huis in brand staat. Want dat is zo.'


Greta Thunberg, Zweedse klimaatactivist op het World Economic Forum in Davas in 2019.


Voor andere teksten, zie 'Teksten' in het hoofdmenu.

Sferen februari en maart 2020:


Je kunt de afbeeldingen vergroten door erop te klikken.


 Het waren zeer winderige en zeer natte maanden, met de natste februari sinds de eerste metingen, met weinig of geen sneeuw en temperaturen boven normaal. De rivieren in Nederland hadden dan ook heel wat water te verwerken en de waterschappen hadden het druk om het water binnen de beddingen te houden.

Naast veel water hadden we te maken met het oprukken van het Coronavirus, dat ondanks alle maatregelen om het in te dammen zich ook in Nederland steeds meer verspreidde, wat tot onrust leidde en het  maatschappelijk en economische leven ontregelde.


En verder:

Het coronavires velt mensen, de wind velde bomen, ook in het Geulpark in Valkenburg, maar zorgde ook voor mooie luchten van licht en donker.

Al in februari tulpen in huis: een verlangen naar de lente. Boven het hoge water van de Geul, het lichtgroen van de lente.

De lente komt eraan!

Park Chateau St. Gerlacht Valkenburg,

12-03-2020.

De lente is er.

Overal, 21-03-2020.

Boeken:

Kunst:

KIV: Kunst in Valkenburg op Landgoed Chateau St. Gerlach in Houthem-Valkenburg aan de Geul.

1. KIV-Inside: 7 t/m 22 maart 2020.

2. KIV-Outside: 7 maart 2020 t/m februari 2021. (Leo Horbach, Corsa con passione, Marmer.)


Hieronder vind je een klein aantal van de vele werken die getoond werden op KIV-Insite.

Een impressie van KIV-Outside kun je vinden op de update van deze website van 1 juni a.s.


Je kunt de afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

1. Babke Moelee, Happy with ballloons, Brons.

2. Cévé,  Sunny Blue, Resin/Glossy.

3. Ilse Oelbers, Benthe 2015, Brons.

4. Karin van de Walle, Chongqing Girl 2020, Mixed media/acryl/borduurwerk !!

5. Karin van de Walle, Bellieve in your dreams, Mixed media/bladgoeud/bordeuurwerk !!

1. Pacceka Studio, Life is a dream, Mixed media.

2. Debie "Gomad" Marcus, Glance, Gedigitaliseerde olieverf op plexiglas.

3. Ronald A.Westerhuis, Selfreflction, Kunststof en roestvrij staal.

1. Ingrid Paulussen, Lynn, Mixed media.

2. Atelier Lieverse, Nova, Mixed media.

3. Ingrid Paulussen, Colette, Mixed media.

4. Christiane Vleugels, Angel, Olieverf op doek.

1. Laan  van der Will, Olifant, Olieverf op doek. 2. Frans van Straaten, Olifant II, Brons.

Nieuwe uitgaven in de serie

'Reiken naar een mooie wereld':

17 Beelden uit steen: Beeldverslag van 3 'Symposia Inernationales sur pierre' in 2011, 2012 en 2013 in het departement Nièvre in Frankrijk.


Valkenburg januari 2020.

© Harrie Bielders


Aantal pagina's: 78.


Het boekje 'Beelden uit steen' kost 12,50 euro inclusief verzendkosten. Je kunt het bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.

Voor inlichtingen over deze en andere uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande knop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com