Home

  Versie 40, 15 december  2021, zevende jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 februari 2022.


IF THINGS GROW WRONG.

'De vraag die wellicht al door onze kinderen en kleinkinderen gesteld zal worden is deze: Hoe konden jullie geloven in een idee van groei terwijl heel jullie handelen was gericht op de vernietiging van wat je had. Hadden jullie dan geen geweten?'


Ramsey Nasser, De fundamenten, pag. 86.


'De verschillende varianten van het kapitalisme hebben ons eeuwenlang geholpen om tal van problemen uit vroegere tijden op te lossen. Om voldoende voedsel, kleding en banen te creëren om de in lompen gehulde verpauperde gemeenschappen te voorzien van een volle maag, warmte en gezondheidszorg. Van een bankstel, een televisie en een smartphone. Van een vakantie, een sportclub en, zo nu en dan, een boek.

Maar nu we al die welvaart eenmaal hebben, zien we nieuwe problemen opdoemen waar ons huidige kapitalisme helemaal geen antwoord op lijkt te hebben. Over hoe we onze welvaart eerlijker verdelen onder de mensen die haar creëren. Over hoe we de planeet leefbaar houden voor volgende generaties. Over hoe we kunnen voorkomen dat een nieuw virus dat overspringt van dieren op mensen binnen een paar maanden de hele wereld in zijn greep krijgt.

Ons huidige kapitalisme is een filosofie die is gericht op ongebreidelde economische groei, de optimalisatie van private winsten en het bevorderen van een marktsysteem dat de economische vrijheid van bedrijven voorop stelt. Als we onze samenleving een andere kant op willen sturen, zullen we moeten beginnen met het herijken van de instrumenten waarmee wij een pad zoeken naar onze grotere doelen.' 


Sander Heijne en Hendrik Noten, Fantoomgroei, pag. 179-181.

En wat is het nieuwe pad in 2022?

'De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) kwam tot de slotsom dat de enige manier waarop we de wereld kunnen verbeteren, is door bij onszelf te beginnen, door volwassen en deugdzamer te worden; door simpelweg te besluiten onszelf en onze medemens continu te beschouwen als een doel, en nooit als een middel.

Wees eerlijk. Verloochen jezelf niet, doe jezelf geen pijn. Ga je verantwoordelijkheid niet uit de weg en geef niet toe aan de angst. Toon onbevreesd je liefde voor anderen. Geef niet toe aan kuddegedrag of hoopvol bedrog. Want de toekomst kent geen hemel of hel. Het enige waar je kunt op vertrouwen zijn de keuzes die je op elk moment in je leven maakt.'


Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 174-175.

 

We wensen je een hoopvol 2022.


Harrie Bielders en Marjo Beuken.

'Ik sta me toe hoop te koestern ondanks de problemen waarvoor we ons vandaag en morgen gesteld zien.


Ik durf te hopen op een wereld waar hoop niet meer nodig is, waar mensen nooit meer worden beschouwd als een middel maar als een doel, waar het bewustzijn niet wordt opgeofferd aan een of ander religieus oogmerk, waar niemand kwaad wordt gedaan uit boze opzet, hebzucht of nalatigheid, waar het vermogen om te redeneren en om actie te ondernemen door iedereen wordt hooggeacht, en dat dit niet alleen in ons hart maar ook in onze sociale instituties en bedrijfsmodellen tot uitdrukking komt.


Ik durf te hopen dat mensen ophouden hun denkende en voelende breinen te onderdrukken en dat ze deze hersendelen in een heilig, emotioneel stabiel en psychologisch volwassen huwelijk zullen verbinden; dat mensen zich bewust worden van de valkuilen van hun wensen, van de verleiding van comfort, van de vernietigende werking achter hun impulsieve daden, en dat ze in plaats daarvan ongemak zullen opzoeken waardoor ze kunnen groeien.


Ik durf te hopen dat de nepvrijheid van de verscheidenheid wordt verworpen en dat mensen kiezen voor de diepere, betekenisvollere vrijheid van commitment; dat mensen ervoor kiezen zichzelf beperkingen op te leggen in plaats van als een soort donquichot zelfzuchtig op zoek te gaan naar de volgende kick; dat ze iets beters van zichzelf verwachten voordat ze iets beters van de wereld eisen.


Dat gezegd hebbende, mag ik ook hopen dat op een goede dag dat hele onlinereclamemodel op een fucking grote brandstapel wordt gegooid; dat nieuwsmedia het niet langer nodig achten om goedkoop op emoties te spelen maar dat ze kiezen voor kwaliteit van informatie; dat de technologie geen misbruik maakt van onze zwakke plekken maar daar juist tegenwicht voor biedt; en dat informatie weer iets waard is; dat alles weer iets waard wordt.'


Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 254-256.

Overpeinzing:

Wat kunnen jij en ik doen aan de ons bedreigende corona- en de klimaatcrisis?

 

 1. Ons consequent en zonder smoesjes, mitsen en maren aan de regels houden die verspreiding van het virus tegengaan.
 2. Vertrouwen op virologen en andere deskundigen en ons laten inenten en ons niet laten meeslepen door allerlei religieuze opvattingen en complottheorieën die ons eigen leven en die van anderen onnodig in gevaar brengen.
 3. Ons oefenen in het niet alsmaar volgen van onze neiging tot vertier, maar leren om gewoon bij onszelf te zijn, rustig en stil, en niet bang te zijn voor ‘het niets’, want daar woont en ontmoeten we onszelf, ons diepste zijn, daar wonen onze echte dromen en verlangens: de poorten tot echt geluk.
 4. Minder spullen en kleren kopen en ons niet laten meesleuren met de voortdurende stroom reclames van bedrijven en influencers die ons aanpraten dat we van alles moeten kopen en doen om waardevol te zijn, erbij te horen of bij de tijd te zijn. Ze zijn alleen maar uit op eigen financieel gewin. Koopzucht geeft maar eventjes een gevoel van voldoening, maar kan niet de honger naar echt  geluk stillen, dat kan alleen als we onze diepste dromen realiseren en we worden wat we diep in ons wezen zijn en willen zijn. De Griekse filosoof Aristoteles zei: ’Onderzoek wat je écht plezier geeft, want daar ligt je roeping’.
 5. Spullen en kleren kopen die gemaakt zijn op een milieu- en mensvriendelijke manier, die uit de nabije omgeving komen en die een lange levensduur hebben en recyclebaar zijn.
 6. Meer aandacht schenken aan kwaliteit in plaats van aan kwantiteit.
 7. Meer kopen bij de eigen middenstand in plaats bij grote nationale of internationale anonieme ondernemingen. Koop of bestel een boek bij de plaatselijke boekhandel in plaats van bij bol.com of Amazon.
 8. Kijken of apparaten en spullen die kapot zijn nog repareerbaar zijn en zo niet, ze inleveren bij bedrijven die ze op een milieuvriendelijke manier recyclen.
 9. Minder vlees eten en meer levensmiddelen kopen die op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd, zonder kunstmest en schadelijke bestrijdingsmiddelen en die uit de nabije omgeving komen zodat het transport ervan zo kort mogelijk is. Knoflook uit China is misschien goedkoper maar zeer milieuonvriendelijk. Het groeit ook dichtbij.
 10. Minder reizen, minder ver reizen en minder vervuilend reizen. Om rust en ontspanning te vinden hoeven we niet naar de andere kant van de wereld te reizen. Laten we kijken wat er dichtbij allemaal valt te beleven en te genieten. 
 11. Plastics en ander schadelijk afval en reststoffen zo veel mogelijk vermijden en afval goed scheiden.
 12. Minder energie en water verbruiken, meer milieuvriendelijke energie gebruiken en onze woning energiezuinig maken.
 13. Onze tuinen zo inrichten dat ze maximaal het regenwater kunnen opnemen en het regenwater van daken opvangen voor eigen gebruik om zo ons waterverbruik te verminderen en een bijdrage te leveren aan het op peil houden van het grondwaterpeil en het verkomen van overstromingen bij heftige regenbuien.
 14. Meer dingen doen die ons echt gelukkig maken en minder dingen die ons alleen maar verdoven.
 15. Minder bezig zijn met alleen onze eigen welvaart en welzijn en meer oog hebben voor dat van anderen. Het open kennis nemen van de situatie in ontwikkelingslanden laat ons niet alleen zien hoe verschrikkelijk (te) goed wij het hebben maar doet ons ook beseffen dat we die welvaart vaak hebben ten kosten van hun dagelijkse primaire behoeften. Als we onze welvaart niet eerlijker verdelen, zullen vluchtelingenstromen en oorlogen zich alleen maar uitbreiden.
 16. Meer aandacht hebben voor wat we wel hebben in plaats van voor wat we niet hebben.
 17. Meer aandacht hebben voor de mooie dingen in wereld om ons heen.
 18. Meer aandacht hebben voor de invloed van ons eigen handelen op ons medemensen en de wereld.
 19. Meer aandacht voor onze binnenwereld, want daar ligt onze basis, onze energie om echt mens te worden en een menselijke wereld te scheppen.
 20. Onze aandacht richten op wat WIJZELF kunnen doen in plaats van onze toekomst afhankelijk te maken van wat anderen doen. De politiek, organisaties en bedrijven zijn abstracte begrippen. Ze worden gevormd door mensen zoals jij en ik. En ieder van ons bepaalt mede het functioneren van de politiek, van organisaties en bedrijven, van ons gezin, familie, onze directe omgeving en dus van onze maatschappij.


Binnen het Taoïsme staat de term Tao of Dao centraal. Het betekent ‘de weg’, de weg die we zelf creëren terwijl we hem gaan. Alles wat we doen op deze weg, de manier waarop we ons leven leven, beïnvloedt onze eigen groei en ontwikkeling en die van anderen in positieve of negatieve zin. De drang naar positieve groei en ontwikkeling is de essentie en de motor van het leven. Alles en iedereen wil groeien en zich ontwikkelen en tot bloei komen, worden wie en wat we in ons diepste wezen willen zijn en waarvan we alsmaar dromen.

Sferen november - december 2021:

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

De bomen en struiken hadden dit jaar nog lang hun prachtige gekleurde bladeren, dus was het lang genieten van de herfst.

De bever heeft zich definitief gevestigd in het Geuldal en laat er zijn sporen achter.

Boeken:

De wintermaanden en de feestdagen in december zijn uitermate geschikt om te lezen, de gordijnen dicht, kaarsjes aan en in rust en stilte je laten meevoeren naar werelden waar boeken ons naar ontvoeren.

Ik heb een extra voorraad boeken en tijdschriften aangeschaft. Het stapeltje lokt me.


Voor de leesbaarheid van de flaptkesten: klik op de afbeelding voor vergroting.

1992-2021: 30 jaar schrijven, 30 boeken, 2.290 pagina's schrijfgenot.

Voor alle inlichtingen over deze boeken en boekjes: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu van deze website.

5 publicaties in 2021:

Uitgegeven door:

1.

Een boek over het Hindoeïsme, het Confusianisme, het Taoïsme, het Boeddhisme, het Jodendom, het Christendom en de Islam, hun geschiedenis, globale inhoud en betekenis. 

2 en 3.

2 stadsgidsen over Parijs: over haar tuinen en parken, musea, kerken, begraafplaatsen, pleinen, wijken, passages en warenhuizen en over andere belangrijke Parijse zaken.


Gedurende 30 jaar heb ik de stad Parijs vele malen bezocht en er rondgedwaald. De indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden die ik tijdens deze dwaaltochten heb opgedaan, heb ik vastgelegd als herinnering voor mezelf en als reisgids voor iedereen die deze bijzondere stad wilt bezoeken en ontdekken.

De reisgids bestaat uit twee handzame delen van 13x17 cm., tesamen 224 pagina's, met 60 plattegrondjes en 140 fotos.

4.

We weten pas echt welke weg we hebben gevolgd nadat we hem hebben afgelegd. We kunnen pas echt zien hoe ons leven zich heeft ontwikkeld, welke steile hellingen we hebben moeten nemen, welke bochten we hebben genomen, welke mooie en welke moeilijke periodes we hebben doorlopen, wie we allemaal zijn tegengekomen en wat er allemaal is gebeurd, als we erop kunnen terugkijken.

Een belangrijke taak van het ouder worden is het leven verteren, het in alle rust aan je voorbij laten trekken, er met open ogen naar kijken, genieten of verdrietig zijn als situaties die gevoelens oproepen, kritisch naar je eigen handelen durven kijken om er een beter mens van te worden, je verwonderen hoe het leven op bepaalde momenten is verlopen, inzicht krijgen hoe het leven zich ontwikkelt en blij en dankbaar zijn voor de mensen van wie je hebt geleerd en die je hebben gesteund en vooral voor de mensen van wie je hebt mogen houden en die van jou hebben gehouden.

 

Ik heb om onbekende redenen een hele hoop feiten en gebeurtenissen gedurende mijn leven vastgelegd in mapjes, bestanden en op foto’s wat het terugkijken makkelijker maakt. Ze roepen herinneringen op en de daarbij behorende emoties. Ze vormen dan ook de kapstok van dit boek waarin ik stukjes van de weg die ik heb afgelegd vanaf mijn geboorte tot heden, heb vastgelegd in beelden, overzichten en verhalen om ze zo te herbeleven en een beetje te verteren.

5.

Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder boeken. Ze hebben in grote mate mede bepaald wie ik ben geworden. Ze hebben me met situaties en opvattingen geconfronteerd die ik niet op een andere manier zou zijn tegengekomen. Ze hebben mijn opvattingen voordurend veranderd en aangevuld, verrijkt, en ze hebben me mede laten ontdekken wie ik ben en wat ik hier op aarde heb te doen.


Van veel van de boeken die ik heb gelezen, heb ik stukjes uitgetypt die me raakten. Van de periode 2016-2021 heb ik de stukjes van 20 boeken samengebracht in dit boek ter inspiratie voor andere lezers.

Voor alle inlichtingen over deze en andere uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande klop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com