Home

Harrie Bielders

Boeken, verhalen, gedachten .......

  Versie 34, 15 december 2020, zesde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 februari 2021.


VAN OUD NAAR NIEUW

In deze tijd van de corona- en klimaatcrisis en de wereldwijde instabiliteit is hoop een voorwaarde om daadkrachtig aan de oplossing van deze problemen te kunnen gaan staan.

 

‘Om hoop op te bouwen en te behouden hebben we drie dingen nodig: een gevoel van controle, een geloof in de waarde van iets en een gemeenschap.

‘Controle’ wil zeggen dat we het gevoel hebben dat we ons eigen leven in de hand hebben, dat we ons lot kunnen beïnvloeden.

‘Waarden’ wil zeggen dat we iets belangrijk genoeg vinden om naartoe te werken, iets beters, wat het waard is om ons best voor te doen.

'Een gemeenschap’ wil zeggen dat we deel uitmaken van een groep die dezelfde dingen waardeert als wij en die ernaar streeft om die dingen te realiseren.

Zonder een gemeenschap voelen we ons geïsoleerd en houden onze waarden op iets te betekenen.

Zonder waarden lijkt niets het waard om naar te streven.

Verlies van een van de drie, en je verliest de andere twee ook.

Verlies van een van de drie, en je verliest hoop.’

 

Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 26-27.

 

We wensen ons allen een hoopvol en daadkrachtig 2021 toe.

 

Harrie Bielders en Marjo Beuken

VAN OUD NAAR NIEUW 2.


Van het vissen- naar het watermantijdperk en

de betekenis van crisissen.

 

Elke crisis is een signaal dat er iets knelt. Zo is een burnout doorgaans het gevolg van het feit dat we te veel hooi op onze vork hebben genomen of werk of inspanningen verrichten waarin we te weinig voldoening vinden, met als gevolg dat we opbranden, en is de huidige klimaatcrisis het gevolg van een door ons ernstig verstoord ecologische evenwicht.

Doorgaans hebben we de signalen die voorafgaan aan een crisis niet serieus genomen met als gevolg dat deze signalen steeds dwingender worden en we steeds duidelijker en harder worden geconfronteerd met de gevolgen van ons verkeerde gedrag. Zo kan de coronacrisis gezien worden als een niet te negeren waarschuwing voor onder andere de negatieve gevolgen van de globalisering, de teloorgang van grote natuurgebieden en de omvang en concentratie van de bio-industrie.

Ook legt de coronacrisis een gedrag bloot dat getuigt van weinig solidariteit met degenen die door het coronavirus worden getroffen: de kwetsbaren, de zieken, hun familie en het ziekenhuis- en zorgpersoneel. Als dit gedrag, zoals het lijkt, symptomatisch is, kunnen en zullen we deze coronacrisis en de crisissen die niet zijn op te lossen met een vaccin, zoals de wereldwijde klimaatcrisis, niet oplossen met alle desastreuze gevolgen van dien.

Als het leven zich niet meer in positieve zin ontwikkelt, ontstaat er automatisch een crisis. Dit kan zowel betrekking hebben op onze fysieke en psychische groei als op maatschappelijke, economische en andere ontwikkelingen.

 

Maar crisissen zijn niet alleen waarschuwingen maar ontstaan ook tijdens grote veranderingen. Veranderingen grijpen in op dat wat we gewend zijn en gewoon vinden, met alle onzekerheden van dien. Maar het is goed om te beseffen dat veranderingen een essentieel onderdeel zijn van het leven en noodzakelijk om te groeien en ons te ontwikkelen, zowel als persoon als als maatschappij. Dus is het van belang om met veranderingen en de daaraan verbonden crisissen op de juiste manier om te gaan.

Momenteel vindt er kosmisch gezien een enorme verandering plaats. Hierover zijn veel boeken geschreven. Allemaal hebben ze een ding gemeen: het huidige tijdsbestek is heel bijzonder omdat we op een omslagpunt zitten in de geschiedenis van deze aarde en de mensheid. We verlaten het Vissentijdperk en treden het Watermantijdperk binnen. In vele oude culturen, zoals die van de Maya’s, is deze overgang al aangekondigd en beschreven.

Overpeinzing:

Ons consumentisme in quarantaine!


Interview met de Nederlandse voorspelster en onderzoekster van nieuwe trends,

Lidewij Edelkoort, naar aanleiding van de coronacrisis:

 

Mensen hebben vaak de neiging datgene te doen, waarvan ze weten dat het niet goed voor ze is. Zou deze pandemie daarin een omslag kunnen zijn?

 

‘Het virus dwingt ons te doen, wat we allang weten dat we moeten doen: minder reizen, minder kopen, minder weggooien, minder rotzooi toelaten in ons bestaan. Minder werken ook, minder stress en minder afhankelijkheid van geld.

We zien in Amerika hoe zeer geld en inhaligheid de maatschappij hebben ontwricht – daar vindt men nu dat ouderen het loodje moeten leggen om de economie te redden. Die hebzucht gaat veel te ver; een pathologisch beeld dat wellicht de dood wordt van het marktgedreven kapitalisme.

We krijgen nu de kans te kiezen voor een humaan, langzaam en circulair systeem. Voor een ‘economie van gelukkig-zijn’, noem ik het voorlopig.

 

Ik vertelde onlangs in een interview dat dit virus wellicht een zegening voor de planeet zou kunnen zijn, doordat productie, transport en reizen zouden stoppen en daardoor de luchtverontreiniging zou verminderen. En zie: tijdens de coronacrisis in China nam de luchtverontreiniging daar spectaculair af.

 

We moeten een virus uitvinden tegen geld en het zou goed zijn als het consumentisme in quarantaine ging.

Laten we het doen. We weten al lang dat het moet.’

Ons consumentisme in quarantaine:


1.Koop minder spullen.

De grootste milieu-impact komt van de aankoop van spullen.

2. Kies voor minder vlees.

De milieu-impact van vlees is 40% van de totale voedselproductie.

3. Verduurzaam je woning.

Wonen staat op de derde plaats in de milieu-impact top 10.

4. Reis slimmer en minder.

Een retourtje Bali is qua uitstootimpact gelijk aan 4 jaar autorijden.

5. Recycle kleding.

De kledingindustrie is de tweede meest vervuilende industrie.

Teksten:


Over hoop en daadkracht.


1.

'Heldhaftigheid is het vermogen om hoop op te roepen waar die er helemaal niet is. Om een lucifer aan te strijken om de leegte te verlichten. Om ons de mogelijkheid te laten zien voor een betere wereld – niet een betere wereld zoals wij willen dat die bestaat, maar een betere wereld waarvan we niet wisten dat die kon bestaan. Om een situatie te nemen waarin alles volgslagen fucked lijkt te zijn en deze toch op een of andere manier goed te maken.

Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 15.

2.

'De filosoof Kant kwam tot de slotsom dat de enige manier waarop we de wereld kunnen verbeteren, is door bij onszelf te beginnen, door volwassen en deugdzamer te worden, door simpelweg te besluiten onszelf en onze medemens continu te beschouwen als een doel, en nooit als een middel.

Wees eerlijk. Verloochen jezelf niet, doe jezelf geen pijn. Ga je verantwoordelijkheid niet uit de weg en geef niet toe aan de angst. Toon onbevreesd je liefde voor anderen. Geef niet toe aan kuddegedrag of hoopvol bedrog. Want de toekomst kent geen hemel of hel.

Het enige waar je kunt op vertrouwen zijn de keuzes die je op elk moment in je leven maakt.'

Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 174-175.

3.

'Als je in actie komt en niet bang bent voor een beetje pijn, is het lichaam antifragiel. Dan wordt het sterker naarmate je er meer stress en druk op zet.

Voor de menselijke geest geldt hetzelfde principe. Die kan afhankelijk van hoe je hem gebruikt fragiel of antifragiel zijn.

Als we alle pijn uit de weg gaat, en stress, chaos, tragedies en wanorde tot elke prijs vermijden, dan worden we fragiel. Onze tolerantie voor de dagelijkse tegenslagen wordt dan minder, en onze comfortzone krimpt tot een het kleine beetje wereld dat we nog aankunnen.

Kijk je de pijn in het gezicht of probeer je het te vermijden? Kies je fragiliteit of antifragiliteit?

Als cultuur is onze tolerantie voor pijn snel aan het krimpen. Gelukkiger worden we daar niet van, en bovendien doet het onze emotionele fragiliteit toenemen. En dat is de reden waarom alles zo fucked lijkt.'

Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 202-203.

4. 

'Hoop niet. En wanhoop ook niet.

Hoop niet dat alles beter wordt. Wéés zelf beter.

Wees beter. Betuig meer medeleven, toon meer veerkracht, wees wat nederiger en heb wat meer discipline.

'Wees menselijker’ zouden veel mensen er nog achteraan zeggen, maar ik zeg: ‘wees een beter mens’. Dan worden we met een beetje geluk op een dag misschien wel méér menselijk.'

Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 253.


Voor andere teksten, zie 'Teksten' in het hoofdmenu.

Sferen november en december 2020:


Winter en kersttijd: tijd voor verstilling.

Ook al zal dit plaatje niet de werkelijkheid zijn, het kan wel zo van binnen voelen als we daar onze stilte vinden of buiten in het rustige en romantische Zuid-Limburgse landschap zonder toeristen. 

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

Boeken:

Kunst & cultuur:

Beelden van verbinding en verstilling.

Nieuwe uitgaven:

Ter gelegenheid van 5 jaar ‘harriebielders.nl’ zijn de 20 columns die de afgelopen 5 jaar op deze website zijn verschenen, gebundeld in het boek ‘Wat ik dacht’. 

Ter gelegenheid van mijn 77ste verjaardag is het boek 'Wat ik zag' verschenen met eem selektie van 140 foto's genomen in de periode 2004-2020.


Uitgebreide inlichtingen over beide boeken  vindt je op deze website onder 'Winkel' in het hoofdmenu.


De boeken kosten ieder 12,50 euro inclusief verzendkosten en je kunt ze bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres. 

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com