Home

  Versie 35, 1 februari 2021, zesde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 april 2021.


TUSSEN HOOP EN VREES

Ik heb ons allen in dit nieuwe jaar hoop en daadkracht toegewenst, hoop op een meer rechtvaardige, democratische en gezonde  samenleving en een gezamenlijke daadkracht om hieraan te werken. Maar tot nu toe zien we helaas alleen maar gebeurtenissen die deze hoop ondergraven.


  • De recente gebeurtenissen in Amerika laten zien hoe een democratie die zichzelf jarenlang als voorbeeld stelde, wordt bedreigd en ook in Europa groeit het aantal antidemocratische bewegingen.
  • Over het klimaat hebben we het nauwelijks meer omdat we bezig zijn met het bestrijden van de coronacrisis.
  • Door de coronacrisis worden vooral weer de arme landen getroffen.
  • De coronacrisis krijgen we niet onder controle omdat we er niet als een hechte gemeenschap tegen strijden. Uit onderzoekscijfers blijkt dat 20% van de mensen zich niet altijd houdt aan de regels met betrekking tot het aantal mensen dat thuis mag samenkomen,  dat 33% zich niet altijd houdt aan de 1,5meterregel, dat 50% zich niet laat testen bij klachten en dat 50% niet altijd thuis blijft als ze positief zijn getest. Hoe kunnen we met zo’n dramatische hoog aantal overtredingen van de regels de coronacrisis overwinnen? We klagen massaal over de financiële en maatschappelijke gevolgen, maar doen er massaal niets aan en durven elkaar daar nauwelijks op aan te spreken, onder andere omdat we dan de kans lopen om uitgescholden te worden.
  • De dagelijkse beelden op de tv getuigen niet van een grote mate van solidariteit en tolerantie.
  • Het aftreden van het kabinet Rutte III is het logische gevolg van het feit dat de mens vaak niet centraal staat in de politiek en systemen en de bureaucratie de overhand krijgen.


  • Maar Donald Trump zal de komende jaren niet meer de onberekenbare, agressieve en narcistische president zijn die de wetten van de democratie en tolerantie overtreedt en de coronacrisis bagatelliseert.
  • De klimaatcrisis en het centraal stellen van mensen in ons politiek en maatschappelijk handelen, zullen belangrijke items zijn in de komende parlementaire verkiezingen. En de uitslag van die verkiezingen bepalen wij, jij en ik.
  • Er zijn meerdere coronavaccins beschikbaar die uitzicht bieden op het onschadelijk maken van het virus.
  • Een hele hoop mensen, waaronder ik, willen niet terug naar ‘het oude normaal’ omdat we ons er steeds meer van bewust worden dat ‘het oude normaal’ ons in deze crisissen heeft gestort.


Het is leven tussen hoop en vrees. Maar het verleden heeft laten zien dat alleen hoop ons uit deze crisissituaties kan helpen, dat helden dat altijd hebben bewezen en dat velen altijd bereid zijn hun dagelijks gedrag drastisch te veranderen in het streven naar een betere toekomst. Laten we heldhaftig zijn en vechten voor 'een nieuw normaal' waarin welzijn centraal staat in plaats van welvaart. Immers welvaart leidt niet automatisch tot welzijn, maar streven naar welzijn is ook streven naar voldoende welvaart.


‘Heldhaftigheid is het vermogen om hoop op te roepen waar die er helemaal niet is. Om een lucifer aan te strijken om de leegte te verlichten. Om ons de mogelijkheid te laten zien voor een betere wereld, niet een betere wereld zoals wij willen dat die bestaat, maar een betere wereld waarvan we niet wisten dat die kon bestaan. Om een situatie te nemen waarin alles volgslagen fucked lijkt te zijn en deze toch op een of andere manier goed te maken.


Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 15.

Overpeinzing:

Gedragsverandering.

Gedragsverandering vraagt op de eerste plaats om ons gedrag dat niet goed is voor ons welzijn, het samenleven met de mensen om ons heen of voor het goed functioneren van de maatschappij en de aarde, niet te ontkennen maar er open naar te kijken, het te herkennen en te erkennen.

Als we ons bewust zijn van ons gedrag en dat niet meer willen, kunnen we op zoek gaan naar welk gedrag dan wel goed zou zijn voor onszelf en onze omgeving en welk gedrag binnen onze mogelijkheden ligt.

Als we dat gedrag helder voor ogen hebben, kunnen we stapsgewijs en met vallen en opstaan proberen om dat gedrag in de praktijk te brengen én het proberen vol te houden ook al lukt het niet altijd.

De beloning is een beter leven voor onszelf en voor en met anderen.

Teksten:

'Materiële vooruitgang en veiligheid zorgen niet automatisch voor een meer ontspannen kijk op het leven en voor hoop op een betere toekomst. Integendeel: het lijkt erop dat mensen het zonder een beetje gezonde tegenslag en de nodige uitdagingen alleen maar moeilijker krijgen. Ze worden er egoïstischer en kinderachtiger door. Ze ontwikkelen zich niet en stijgen niet boven hun tienerjaren uit. Ze maken van elke mug een olifant. En ze schreeuwen bij het minste of geringste moord en brand.'


Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 183.


'Democratie bestaat bij de gratie van meningen die afwijken van de jouwe. Democratie betekent dat je sommige dingen opgeeft en er een veilige, gezonde gemeenschap voor terugkrijgt. Het betekent dat je compromissen sluit en accepteert en dat je niet altijd en overal je zin krijgt. Met andere woorden: democratie vereist volwassen burgers met een sterk karakter.'


Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 235.


'We zien steeds meer mensen en organisaties die hun bijdrage aan het ‘geheel’ willen leveren. Zo ontplooien mensen steeds vaker in samenwerking met elkaar initiatieven, bijvoorbeeld op lokaal niveau groene energie opwekken of biologische streekproducten verbouwen en verkopen. En maatschappelijk verbeterd ondernemen is in opkomst bij met name startende bedrijven, die het zakelijke en maatschappelijke onlosmakelijk met elkaar verbinden. De aandacht verschuift van welvaart naar welzijn en van bezit naar ervaring. We bewegen ons van een economie die ‘gelooft in egoïsme’ naar een ‘betekeniseconomie’. Mensen beseffen steeds meer dat economische groei niet gelukkig maakt en willen met elkaar een gelukkige maatschappij creëren.

Wat ons gelukkig maakt, zo blijkt uit ‘geluksonderzoeken’, is betrokkenheid, verbondenheid en een gevoel van zinvolheid. Een mens is het meest gelukkig als hij helemaal opgaat in iets, als hij in de ‘flow’ is. Als hij vertrouwt op zijn eigen talenten die kunnen bijdragen aan een groter geheel. En het mooie is: een gelukkig leven blijkt de basis te vormen voor succes, en niet andersom.'


Roelien Dekker, Van egoisme naar eenheid, Mantr 14 – Het ego, pag. 19-20.

Sferen december 2020 en januari 2021:

Wintersfeer Oud-Valkenburg.

Zonnige wintersfeer in Terziet-Zuid-Limburg.

Menubord bij restaurant.

Eerste tulpen gekocht op7 januari.

Wintersfeer nabij de Volmolen in Epen.

Zonnige winterlandschap in Terziet-Zuid-Limburg.

23 januari: De eerste sneeuwklokjes in Noorbeek.

De lente is in zicht, hopelijk niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. 

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

Boeken:


4 schrijvers met 4 boeken die vinden dat terugkeren naar 'normaal' de verkeerde weg is, omdat die weg ons heeft geleid naar de crisissen waar we momenteel mee te maken hebben.

Ze beschrijven niet alleen deze crisissen maar doen ook voorstellen voor een 'nieuw normaal' dat moet leiden naar een stabielere, gezondere en rechtvaardigere maatschappij en wereld.

Kunst & cultuur:

Kunst in de natuur.

Laboratoriumfoto's van de doorsnede van een boom uit een onderzoek naar het verloop van sapstromen en wat de gevolgen zijn van droogte.

Bron: programma 'De kennis van nu', onderwerp: 'De boom in', uitzenddatum 16-12-2020. 

Nieuwe uitgaven:

Boekje 4 uit de serie 'Verhalen'.

Voor de digitale versie: ga naar 'Verhalen' in het hoofdmenu van deze website.

De gedrukte versie kun je bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en je adres.

De prijs van het boekje kost 7,50 euro inclusief verzendkosten. 

Voor informatie over deze en alle andere uitgave: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu van deze websitte.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com