Home

Harrie Bielders

Boeken, verhalen, gedachten .......

  Versie 28, 15 december 2019, vijfde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 februarie2020.

WINTER

De winter is stil en maakt stil. Maar in die stilte gebeuren er wonderen: vormen zich knoppen die in de lente als paraplus openklappen en ontwikkelt zich ondergronds van alles dat zich door de warmte van de lentezon met een wonderlijke levenskracht door de aardkorst naar boven worstelt om daar tot groei en bloei te komen.

Hopelijk doen de stilte en rust van de winter ook in onszelf hun werk, ontmoeten we in die rust en stilte onszelf, krijgen we weer zicht op wie en wat we echt willen zijn en heeft dat inzicht dezelfde groeikracht en frisheid als die we met verwondering zien in de lente.

COLUMN

Verantwoordelijkheid.

 

‘Wie is verantwoordelijk voor hoe je nu bent? Je genen, je vader, je moeder, God, de regering? Een ander de schuld geven gebeurt elke dag  op veel verschillende manieren. Maar de kwaliteit van ons leven wordt bepaald door ons vermogen te reageren op alle ingewikkelde situaties die we tegenkomen. Zijn we de slaaf van deze situatie? Volgens de Indische levensfilosoof Sadhguru is het tijd om de kracht van het woord ‘verantwoordelijkheid’ voor onszelf terug te winnen’. (Happinez-6-2019.)


Onze tijd wordt o.a. gekenmerkt door het gegeven dat we van heel veel mistoestanden zowel de oorzaak als de oplossing neerleggen buiten ons, bij anderen zoals  ondernemingen, bedrijven en bestuurders. Maar wie koopt al die plastic flesjes, wie gooit ze zomaar in de natuur en recycle ze niet? Wie voelt zich aangesproken door het feit dat de drugscriminaliteit als oorsprong heeft het drugsgebruik van vele van ons? Wat lag er mede aan de basis van de financiële crisis in 2008? Onze (te) hoge leningen, onze schuldenlast. Wat ligt aan de basis van de opwarming van de aarde? Ons immens en onstuitbaar consumptiegedrag en wel dat van jou en mij.

Niet alleen worden algemene problemen vaak op het bord geschoven van anderen, ook onze eigen problemen leggen we daar vaak neer. Een slecht jeugd, slechte vrienden, pestgedrag, gescheiden ouders, vervelende collega’s of een autoritaire baas, enzovoort. Natuurlijk hebben negatieve omstandigheden van buiten invloed op ons, het is alleen  de vraag of we ons gedrag erdoor laten bepalen en in de slachtofferrol kruipen of dat we ze zien als uitdagingen, als levensopgaven?! We bepalen lang niet altijd wat we in ons leven tegenkomen, maar wel hoe we ermee omgaan. Volgens  hoogleraar psychiatrie en psychotherapie Frank Koerselman is de voorspelling van geluk of ongeluk het vermogen om met tegenslagen, negatieve omstandigheden en gebeurtenissen om te gaan. Degene die hiermee het beste kan omgaan, heeft de meeste kans op voorspoed.

De levensfilosoof Sri Vesudeva ziet dat veel mensen het leven vervloeken, het leven van alles de schuld geven en er geen moment aan denken dat vervelende situaties er niet zijn om ons te straffen maar als mogelijkheden, uitdagingen om ervan te leren, erdoor te groeien. Een kind kan niet leren lopen zonder na het vallen weer op te staan. We kunnen geen diploma halen zonder het overwinnen van obstakels en zonder ons er zelf verantwoordelijk voor te voelen. Verantwoordelijkheid krijgen of nemen houdt de verplichting in om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt. En dat kunnen en moeten we leren. De grootste taak in dit leerproces ligt bij ouders en andere opvoeders en opvoeden is meer dan voeden.

Opvoeden is leren om ons verantwoordelijk te voelen en de verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en de impact ervan op dat van anderen, te beginnen met kleine dingen zoals het leren op school, taken in het gezin, in het voetbalelftal en bijvoorbeeld met het leren beheren van ons zakgeld.

Opvoeden houdt ook in dat we elkaar durven aanspreken op manieren van  gedrag die onszelf en anderen schaden. En daar ontbreekt het vaak aan. Ouders hebben het druk met hun werk en hun sociale netwerk en hebben in hun vrije tijd niet altijd zin in de kleine ruzietjes met hun kinderen die bij het opvoeden horen. Het leven moet leuk zijn. Veel ouders vragen na schooltijd niet aan hun kinderen wat ze hebben geleerd, maar of ze het leuk hebben gehad. De meeste scholen zijn vooral gericht op de scores op de Cito-toets waardoor het opvoeden om op een positieve, assertieve, kritische en creatieve  manier in het leven te staan vaak op de tweede plaats komt. En discipline is in deze tijd voor veel mensen een ‘vies’ woord, terwijl dat een essentieel onderdeel is van het proces van verantwoordelijk leren nemen.

En elkaar aanspreken op negatief handelen wordt belemmerd doordat we aardig gevonden willen worden en doordat mensen vaak niet gediend zijn van kritiek en je als aanspreker vaak een snauw krijgt en zelfs de kans loopt op een klap.  


Tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de eigenheid van het individu terecht steeds meer ruimte gekregen waardoor er steeds meer aandacht  is gekomen voor het ontwikkelen van ieders eigenheid, voor zelfontplooiing. Maar dat houdt  niet alleen in dat de omgeving daar de ruimte voor moet bieden maar ook dat iedereen daar zelf de verantwoordelijkheid voor moet nemen én zich verantwoordelijkheid voelt voor het bouwen van een maatschappij waarin dat voor iedereen mogelijk is.


Laten we de verantwoordelijkheid nemen voor een wereld waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en bloeien, want het leven heeft niet als doel om het leuk te hebben maar ons te ontwikkelen tot bewuste, vrije en betrokken mensen. En als dat gebeurt, hebben we het ook leuk.

 

Valkenburg oktober 2019

© Harrie Bielders
Voor andere columns: zie 'Colums' in het hoofdmenu.

Overpeinzing:

De huidige bedreigingen van onze toekomst vereisen een fundamentele verandering in onze manier van denken en handelen. De uitdaging van deze tijd is dat we, ondanks het feit dat veranderen niet altijd gemakkelijk is en we onze energie vaak gebruiken om ergens tegen te zijn en we tegendraads handelen, bovendraads gaan handelen:

leven volgens inzichten die de wereldproblemen echt oplossen.

Laten we dwars ingaan tegen wat gebruikelijk, vertrouwd en ‘in is’ als dat ons schaadt. Laten we onszelf en alles dan op de kop zetten. Het levert een nieuwe wereld op.

ÉN: veranderen is boeiend, of zouden we in een tijd van stilstand willen leven? Leven is veranderen en veranderen is leven.


Van de serie wenskaarten 'Reiken naar een mooie wereld'.

Zie 'Winkel' in het hoofdmenu.

Teksten:


Over 'Stilte'.

oo

Stilte is zendtijd voor je ziel.

Hoe stiller je wordt, hoe meer kun je horen.

Als lippen zwijgen, heeft het hart duizend tongen.

oo

Gisteravond vroeg ik de wijze om mij het geheim van de wereld te vertellen. Zachtjes en heel voorzichtig fluisterde hij:

‘Wees stil, het geheim kan niet uitgesproken worden, het is gehuld in stilte.

Er is een stem die geen woorden gebruikt. Luister maar'.


Maulana Jalaluddin Rumi (1217-1273).


Over 'Ver-antwoorden'.

oo

De vraag naar de zin van het leven, zoals die over het algemeen wordt gesteld, is uiteindelijk de verkeerde vraag. Het is niet aan ons om naar de zin van het leven te vragen. Het is het leven zelf dat vragen stelt, en wel aan ons. Wij zij degenen, die daardoor bevraagd worden. Wijzelf zijn het, die op de voordurende vraag van het leven, die elk moment tot ons gericht wordt, de ‘levensvragen’, antwoord moeten geven. Leven is niets anders dan bevraagd worden. Ons hele bestaan is niet anders dan antwoord geven, ons leven ver-antwoorden; in de concrete beleving van het hier-en-nu.


Victor Emil Frankl, De zin van het bestaan.


Voor andere teksten, zie 'Teksten' in het hoofdmenu.

Sferen november en december 2019:


Je kunt de afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

De prachtige herfstbeelden en kleuren gingen geleidelijk over in kleuren, beelden  en lichtjes van de Kersttijd.

1. Geulpark Valkenburg met zicht op Klooster Regina Pacis. 

3. Zicht vanaf 'De drie beeldjes' op kasteel Genhoes Oud-Valkenburg.

Zonder woorden.

Weihnachtsmarkt Aken. Natuurlijk met Aachener Printen van Nobis, Waldorfschulepoppen en kerstversieringen.

Boeken:

Het nieuwste boek van Geert Mak: 'Grote verwachtingen in Europa' (en de gelijknamige TV-serie die op 22 december begint) is  even boeiend en informatief over alles wat er rondom ons heen gebeurt als zijn voorafgaande boeken 'De eeuw van mijn vader' en 'In Europa: Reizen door de twintigste eeuw'. Een boek om rustig en met aandacht in de stilte van de winter te lezen. 

Kunst:

Winter.

oo

'Peelland'. Petra Verhees.

Glas, koper, zand, oxides, RVS.

Park bij Chateau St. Gerlacht, Houthem-Valkenburg.


C-mine.

oo

Wat er fout is gegaan in de transformatie van zwart naar groen na de mijnsluitingen in Zuid-Limburg werd me duidelijk toen ik de transformatie zag van de mijn in Winterslag in het Vlaamse Genk: het oude bewaren en het nieuwe, eigentijdse functies geven: C-MINE: van zwart en zwaar naar wit en licht, van zwaar werk naar verlichtend werk.

Het verleden werd niet, zoals in Zuid-Limburg, weggepoetst maar werd een nieuw, eigentijds gezicht en invulling gegeven: het oude is er te zien en te beleven, er zijn o.a. tentoonstellingsruimtes, een bioscoop, een filmacademie en ateliers, zoals gelukkig ook gebeurt in het Spinxkwartier in Maastricht.

oo

Met dank aan Resi en Jan voor de ontdekkingstocht op 27 november 2019.

Een van de vele nieuwe invullingen: het wereldberoemde atelier: Studio en shop Pieter Stockmans: handgemaakt porcelein.

Nieuwe uitgaven in de serie

'Reiken naar een mooie wereld':

Voor het nieuwe jaar een alternatieve verjaardagskalender en bijpassende wenskaarten!

oo

Elk twaalfde deel van het jaar staat de aarde door zijn draaiing binnen het sterrenstelsel tegenover een bepaald stuk hiervan. Deze 12 stukjes hebben in de Babylonische cultuur in de zevende eeuw voor onze jaartelling de namen van o.a. dieren gekregen, de zogenaamde dierenriemtekens of sterrenbeelden.

Als startpunt van de dierenriem werd het lentepunt op 0 graden gekozen, het tijdstip (omstreeks 21 maart) waarop de zon boven de evenaar staat en in het teken Ram. 

Omdat de energie van de verschillende sterrenbeelden verschillend is, krijgen we bij onze geboorte een specifieke energie mee die mede ons karakter bepaalt.

Sterrenbeeldenverjaardagskalender.


De kalender 'Sterrenbeelden' kost 12,50 euro inclusief verzendkosten. Je kunt hem bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.


12 wenskaarten (dubbel 15x10,5cm) 'Reiken naar een mooie wereld' met op elke kaart een beschrijving van een van de 12 sterrenbeelden en ruimte voor een wens.


De wenskaarten 'Sterrenbeelden' kosten 12,50 euro per serrie van 12 kaarten inclusief verzendkosten. Je kunt ze bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.


Voor inlichtingen over deze en andere uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande knop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com