Home

Harrie Bielders

Boeken, verhalen, gedachten .......

  Versie 31, 1 juni 2020, vijfde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 september 2020.VRAGEN

Elke crisis stelt vragen, zo ook de coronapandemie:


- vraagt om oefening in geduld en verantwoordelijkheid;

- vraagt om na de crisis niet op dezelfde voet door te gaan met onze manier van leven;

- vraagt om na te denken over nieuwe manieren van werken;

- vraagt om tijd en ruimte te behouden voor de rust en stilte die we hebben mogen ervaren;

- vraagt om voortzetting van de vernieuwingen op veel gebieden als gevolg van de lockdown;

- vraagt om te zien dat door de lockdown de zwaar vervuilde lucht grotendeels is verdwenen;

- vraagt om een nieuwe kijk op hoe we omgaan met de dood;

- vraagt om een herwaardering van onze gezondheidszorg en onderwijs;

- vraagt om minder,  minder van alles om onze aarde te redden van uitputting en vervuiling;

- vraagt om na te denken over ons reisgedrag en andere manieren van recreëren;

- vraagt om na te denken over de nadelen van de globalisering;

- vraagt om minder heen en weer gesjouw van goederen over de hele wereld;

- vraagt om landen meer zelfvoorzienend te laten worden;

- vraagt om minder productie uit te besteden aan lageloonlanden;

- vraagt om deze landen niet uit te buiten maar ze te helpen een stabiele economie op te bouwen;

- vraagt om die landen een eerlijke prijs te betalen voor hun grondstoffen, goederen en diensten;

- vraagt om een eerlijkere verdeling van welvaart en om meer aandacht voor welzijn;

- vraagt om het terugdringen van de macht van ‘de markt’, van bedrijven, van het geld;

- vraagt om het terugdringen van reclame die alleen maar aan ons wil verdienen;

- vraagt om het negeren van influencers die ons schijnbeelden van geluk voorschotelen;

- vraagt om niet mee te gaan met alles wat ‘ in is’ en status geeft;

- vraagt om een zoektocht naar wat onze echte, diepste passie is, want daarin ligt onze roeping, ons geluk.

 VAN

NAAR

???

Ik hoop dat de coronacrisis leidt tot een fundamentele verandering in de manier waarop we ons leven en onze maatschappij inrichten.

Laten we samen daadkrachtig werken aan een nieuwe lente voor onze werel.

COLUMN

Vragen naar de zin van het leven.

 

Steeds meer wordt de vraag gesteld wat de zin is van het leven, mede doordat we ons losmaken van de invloed van religies en culturen die eeuwenlang antwoorden gaven op dit soort vragen. Maar we hebben nauwelijks geleerd om eigen antwoorden op dit soort vragen te zoeken. Ook hebben we niet geleerd om te luisteren naar de signalen van ons hart en weten daardoor niet wie we zijn en wat we echt willen. En dan is het logisch dat we verdwalen in de complexheid van het leven en niet weten wat we ermee aanmoeten en stellen we terecht de vraag naar de zin van het leven.

Maar Victor Emil Frankl stelt dat de vraag naar de zin van het leven de verkeerde vraag is. ‘Het is niet aan ons om naar de zin van het leven te vragen. Het is het leven zelf dat vragen stelt, en wel aan ons.’

Jan Keij schrijft: ‘De zin van het leven is domweg: zin in het leven. De zin van het leven is de zin die ik er aan geef.’

En Emily Esfahani antwoordt op de vraag wat de zin is van het leven: ‘Niet het najagen van geluk, maar betekenis geven aan het leven maakt onze tijd op aarde de moeite waard. Uit cijfers blijkt dat de belangrijkste reden voor gevoelens van uitzichtloosheid en wanhoop, niet een gebrek aan geluk is, maar een gebrek aan betekenis in het leven'.

Het leven en alles wat daarin gebeurt hebben hun eigen specifieke zin en betekenis. Het is aan ons om die betekenis te ontdekken.

 

Voor mij is het doel en dus de betekenis van het leven om te groeien en ons te ontwikkelen tot vrije, bewuste en liefdevolle mensen. Net zoals een bloem- en bladknop zich in het voorjaar op wonderbaarlijke wijze ontvouwen, willen wij van nature onze lichamelijke en geestelijke capaciteiten tot bloei laten komen. Waarom voelen we ons voldaan als we een diploma hebben gehaald, iets konden wat we eerst niet konden en na een moeizame klim de top van de berg hebben bereikt! Baby’s oefenen onbewust al hun spieren en bewegingen om na enige tijd te kunnen lopen. Het is ontroerend om te zien hoe ze waggelend, lachend en met de armen in de lucht hun eerste zelfstandige stapjes zetten. En ook al vallen ze vele malen, iedere keer staan ze weer op en proberen het op nieuw, vol vertrouwen en plezier in het leven.


Doordat we niet echt weten wie we zijn en wat we echt willen, weten we niet meer wat er diep in ons vraagt om te bloeien en laten we ons meeslepen door rages, modeverschijnselen, beroepen die ‘in zijn’ en status en geld beloven en willen we bijvoorbeeld graag als zonnebloem bloeien terwijl we als tulp zijn geboren en alleen als tulp kunnen bloeien.

De Griekse filosoof Aristoteles zei dat we moesten zoeken wat ons echt diep plezier geeft, omdat daar onze roeping en dus onze voldoening ligt. En het antwoord op wat ons diep plezier geeft vinden we niet buiten ons maar diep in onszelf, in momenten dat we stil zijn, mijmeren, beschouwen en luisteren naar ons innerlijke stem.

Eckhart Tolle schreef: ‘Als je het contact met je innerlijke stilte verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld’.


We zijn tegenwoordig bang voor de stilte, bang om even niets te doen omdat we bang zijn voor de confrontatie met onszelf, met onze relaties, met de keuzes die we hebben gemaakt, met de kloof tussen de dagelijkse werkelijkheid en die van onze diepste dromen. Daarom zoeken we voortdurend geluid, drukte en bezigheden en beseffen niet dat we pas echt kunnen worden wie we diep in onszelf willen zijn als we af en toe rustig in de spiegel durven te kijken en ons af te vragen: ‘Hoe gaat het echt met je?’ en daar een eerlijk antwoord op durven te geven, onze levenspijntjes onder ogen durven te zien, zodat we ons leven in het spoor kunnen houden of brengen in de richting van wie we echt willen zijn.

Alles in het leven, het mooie en het lelijke, geluk en verdriet, voorspoed en tegenslag heeft een betekenis op de weg van onze groei en ontwikkeling.

Marci Shimoff schrijft: ’Gelukkige personen stellen zich zelden tot nooit op als slachtoffer, ook niet wanneer ze worden getroffen door vervelende gebeurtenissen. Zij kijken bij problemen direct naar oplossingen. Zij ontwikkelen heel bewust denkpatronen waarmee ze zich op het positieve richten. We denken dat succes ons geluk brengt, maar het omgekeerde is waar: geluk leidt juist tot succes’.

En een boeddhistisch gezegde luidt: ‘Er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg’.


Geluk is niet iets wat we kunnen nastreven, het is een consequentie van dingen die we doen. Als we dat doen wat we diep in ons willen, zullen we geluk ervaren. Het leven reikt ons daarbij haar hand, elke dag, om ons welkom te heten en ons te leiden.


Valkenburg februari 2020

© Harrie Bielders

Voor andere columns: zie 'Columns' in het hoofdmenu.

Overpeinzing:

ROERIGE TIJDEN


Roerige tijden behoren, net zoals regenbuien, bij ons leven. En net zoals regen noodzakelijk is voor de natuur, zo zijn roerige tijden waarin dingen tegenzitten noodzakelijk voor onze groei en ontwikkeling. We kunnen niet leren lopen of fietsen zonder te vallen. We leren letterlijk en figuurlijk door vallen en opstaan. Leren van tegenslagen en mislukkingen is dan ook een belangrijke levensopgave. We worden er weerbaar door en zonder lichamelijke en psychische weerbaarheid redden we het niet of maar moeizaam in het leven.

Het is dan ook een negatieve ontwikkeling om te streven naar een zogenaamd probleemloos leven waarin we alle ziektes uitbannen, kinderen overbeschermen, naar een leven waarin we voordurend de problemen van anderen proberen op te lossen en hen daardoor hulpeloos maken, een leven waar geen plaats is voor uitdagingen, voor vallen, fouten maken, mislukkingen en voor een grote verscheidenheid aan probeersels en ervaringen. Juist hiervan leren we en juist hierdoor groeien we en worden we weerbaar tegen onvermijdelijke roerige tijden.

 

Uit 'Beelden en overpeinzingen': zie 'Winkel' in hoofdmenu.

Teksten:


Over  vragen.


'Om sterker te staan en vooruit te komen, moet je jezelf goede vragen stellen.

Want vragen zetten je hersens aan het werk en kunnen onvermoede wijsheid opdiepen.

Goede vragen zijn als sleutels die verborgen deuren openen.

Vragen stellen is misschien wel het hart van alle spiritualiteit.

Een vraag wekt je nieuwsgierigheid, je zin om na te denken.

Met een vraag kom je verder dan met een volmaakt antwoord.

De vraag uitgesproken op het randje van het denken, waar het denken niet verder kon, geeft toegang tot het niet-bedachte, tot dat wat niet te bedenken is, tot de rest van de werkelijkheid.' (Van der Praag.)

Lisette Thoofd, Happinez 4-2017, pag. 41-43.


Over  zingeving.


1.

'Ik zie momenteel veel mensen doelloos door het leven dwalen en de schijn ophouden dat ze alles op een rijtje hebben, terwijl ze in werkelijkheid geen idee hebben. Ze worstelen met een sluimerend gevoel van onbehagen en verlangen naar een geïdealiseerde toestand, die steeds net buiten hun bereik lijkt te zijn.

De ‘moderne nomaden’, altijd op zoek naar de volgende ervaring, het volgende object, de volgende identiteit; hun smartphone zelfs tijdens intieme gesprekken binnen handbereik.

Dat is uiteindelijk onbevredigend, omdat je daarbij jezelf uit de weg gaat.'

Ethan Nichtern, Happinez 7-2015.


2.

'Ik zie het leven als een reis om zoveel mogelijk je authentieke zelf te worden.

Je zult dat doel  waarschijnlijk nooit helemaal bereiken, maar als je steeds meer slechte adviezen en onredelijke verwachtingen van anderen van je afwerpt en jezelf de tijd geeft om elke dag de stilte op te zoeken en te luisteren naar wat die je te vertellen heeft, kom je een heel eind.'

Elizabeth Lesser, Happy-love 2017, pag. 23.


3.

Het geheim van het leven, zei de beeldhouwer Henry Moore ooit, is om een taak te hebben, iets waar je je leven aan wijdt, iets waarvoor je alles elke minuut van elke dag voor de rest van je leven inzet.

En het belangrijkste is dat het iets moet zijn dat je onmogelijk kunt doen.

David Brooks, De tweede berg, pag. 353.


Voor andere teksten, zie 'Teksten' in het hoofdmenu.

Sferen april en mei 2020:


Je kunt de afbeeldingen vergroten door erop te klikken.


 Het waren in alle opzichten coronamaanden. Langzaam drong het  besef door dat het niet maar even caronatijd was maar dat die lang zou duren en we onze levenswijzen zouden moeten aanpassen.

Thuiswerken, handen wassen, direct contact en drukte vermijden, en de ander halve meter samenlevening waren termen die we dagelijks zagen en zien voorbijkomen. 

Plotseling werden normale contacten gevaarlijk en ontspannende activiteiten als wandelen en winkelen inspannend omdat ze vroegen om nieuw gedrag: goed op jezelf en de ander letten om besmetting te verkomen.

80% van de mensen houdt zich gelukkig aan de coronaregels, maar een kleine minderheid helaas niet.

Een aantal van hen scheldt of lacht je zelfs uit als je hen op hun gedrag aanspreekt. 

De coronapandemie is, zo is gebleken, niet alleen een groot medisch-gezondheidsprobleem maar zeker ook, en misschien nog meer, een groot gedrags- en verantwoordelijkheidsprobleem.


En verder:

Lege terrassen. Bezoek-/contactplekken bij verpleegtehuizen. Lege speeltuinen.

MAAR het was ook lente en het er heerste een ongewone en weldadige rust. Haast en drukte was plots uit de omgeving verdwenen.

Boeken:

Het was boekenweek en er was tijd en rust om te lezen.

1. Een cadeautje van vrienden: even terug naar mijn tijd in Frankrijk.

2. Het boekenweekessay: Een critische kijk op de wereld van de literatuur.

3. Twee boeken die passen bij de inhoud van de bovenstaande column: 'Vragen naar de zin van het leven'.

Muziek:

Liedjes op basis van o.a. bijbelverhalen. 

Zeer inspirerend en confronterend.

Kunst:

KIV-Outside: Kunst in Valkenburg op Landgoed Chateau St. Gerlach in Houthem-Valkenburg aan de Geul.

Van 7 maart 2020 t/m februari 2021. 


Je kunt de afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

K. Kenyon, Dennenappel,

all corten steel.

Lolke van de Bij, Swallows II,

stainless steel.

Leo Horbach, Lazy on a sunny afternoon,

Laaser marmer.

Leo Horbach,Corsa con Passione, Laaser marmer.

Harry Schroen, Object 71,

polyester.

Nieuwe uitgaven in voorbereiding:

Uitgave ter gelegenheid van 5 jaar webside 'harriebielders.nl' half oktober 2020.

Uitgave ter gelegenheid  van mijn 77ste verjaardag eind december 2020.

Valkenburg 2020.

© Harrie Bielders


Aantal pagina's: Wat ik dacht: 103, Wat ik zag: 78.


Beide boekjes kosten elk 12,50 euro inclusief verzendkosten. Je kunt je er voor inschrijven via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.

Voor inlichtingen over deze en andere uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande knop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com