Home

  Versie 37, 1 juni 2021, zesde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 september 2021.


Vaak leidt minder uiteindelijk tot meer

en meer tot minder.

‘We willen graag deugen. Aristoteles had een heldere definitie: Deugd is zelfbeheersing.

Om het goede te doen, moet de in zijn behoeftes nooit te verzadigen mens hier zelf een rem op zetten. In de boodschap van de kunstenares Jenny Holzer verwoord: ‘Protect me from what I want.’

Voer voor psychologen, hoe kunnen we ons verzetten tegen onze diep ingesleten gewoontes als die zo veel praktisch en direct ervaarbaar comfort bieden, maar die op veel abstractere lange termijn zo schadelijk zijn?

Als je een staafmixer nodig hebt, kun je bij Bol.com uit meer dan 400 modellen kiezen. In totaal biedt deze webwinkel meer dan 22 miljoen producten aan. Een schijntje vergeleken bij Amazon dat ruim 600 miljoen producten aanbiedt.

Niet in de beperking maar in het grenzeloos nastreven van macht, rijkdom en genot, tekent onze tijd zich. Redelijkerwijs valt de verwoestende uitwerking van deze ongeremde houding nu niet meer te ontkennen.'

 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade,

De toekomst van Nederland, pag. 51.

Ik ben bang dat, als dit allemaal voorbij is, we gewoon weer verder gaan met vluchten voor het leven,

voor de lastige vragen die het ons stelt over hoe het echt met ons en de wereld gaat, over wat er echt toe doet,

over wat we diep in ons zelf willen, over wat we eigenlijk zouden willen en moeten doen.

Ik ben bang dat we het dan gewoon weer leuk willen hebben zonder echt te leven.

En echt leven is toch wat we willen. Of niet?


'Deze crisis kan enkel ten goede worden gekeerd indien we persoonlijk geluk niet langer opvatten als iets geïsoleerds, iets wat bestaat NAAST of TEN KOSTE VAN de wereld.

Het is er onderdeel van. Is het dat niet, dan is het als geluk te wantrouwen.'


Ramsey Nasr, De fundamenten, pag.75.

Overpeinzingen:


‘Voel je het ook? Dat er iets nieuws in de lucht hangt? Alsof het wat lichter is buiten, maar ook van binnen? Ik bedoel niet dat het allemaal makkelijk is, of dat er nu een tijd aan gaat breken, waarin alles anders wordt. Het voelt eerlijk gezegd eerder alsof alles nog moeilijker wordt, alsof het donker in ons en in de wereld ons niet langer met rust laat, voor één keer gezien wil worden voor wat het is nu we naar maanden isolement niet langer weg kunnen kijken, onszelf niet meer kunnen afleiden met wat er maar te kopen en te vieren en te doen is.

Het nieuwe waar ik het over heb, is een soort frisse energie die helpt om het moeilijke aan te gaan. Je zou het kunnen omschrijven als inspiratie om nieuwe handvatten en nieuw gereedschap te vinden om door het donker te navigeren, als een frisse lucht die het bedompte verdrijft, waardoor je niet meer je eigen oude ideeën eindeloos hoeft te herhalen,  een nieuwe stip aan de horizon die een ander perspectief biedt op precies dezelfde oude problemen.

Misschien heb je ook wel genoeg van hoe het was, van een leven met al die gelukkige plaatjes die je steeds opnieuw het gevoel geven dat ze de norm zijn, dat je eigenlijk ook net wat beter je best moet doen, net wat opgeruimder, kalmer, knapper, actiever, net wat meer zus en zo, en net wat minder dat wat je bent.

Misschien lukt het je steeds vaker om weg te zwijmelen en ook te gaan willen… en dan te denken, wacht nee, stop, niet weer, ik ga dit niet doen, ik ga kijken naar wat ik wél heb, ik ga zien wat ik wél heb gedaan vandaag, ik ga aandacht geven aan wat ik wél kan of graag zou willen leren, ik ga mezelf eindelijk eens steunen in plaats van afmatten met onhaalbare eisen.

Misschien dat de nieuwe lucht, het nieuw licht ons kan helpen om te gaan houden van datgene waar niet van gehouden wordt, van datgene wat we allemaal hebben laten liggen, omdat we het niet waardevol genoeg vonden,  niet efficiënt genoeg, niet interessant genoeg, niet mooi genoeg.

Misschien verzamelen we wel nu de moed om hallo te zeggen tegen die delen van onze wereld en onszelf die er niet mochten zijn, maar die zo ontzettend graag mee willen doen dat ze rammelend aan onze poorten hangen.

Ik zet de ramen open. Kom maar binnen, jij nieuwe energie. Laat me maar zien waar ik in gebreke ben gebleven, waar ik kan groeien.’


Sarah Domogala, Nieuwe energie, Happinez 3-2021, pag. 108


‘We moeten bij dingen die heel spannend klinken vaker denken: is dit echt zo belangrijk?

En andersom moeten we dingen die heel belangrijk zijn spannender zien te maken.’


Jesse Frederik VPRO-gids #14, pag. 25.

Teksten:

‘We creëerden een consumptiemaatschappij die altijd zoekt naar groei. Als er geen groei is, is het tragisch. We hebben massa’s overbodige behoeften uitgevonden. Je moet blijven kopen, weggooien, en we verwaarlozen ons leven. Als ik of jij iets koopt, betalen we niet met geld: we betalen met de tijd van leven die we hebben besteed aan het verdienen van dat geld. Het verschil is dat je geen leven kunt kopen. Het leven verstrijkt gewoon. En het is vreselijk om je leven te verspillen door je vrijheid in te leveren.’

 

José Mujica, president van Uruguay tussen 2010 en 2015. Openingstekst uit ‘Fundamenten’ van Ramsey Nasr.

 

‘We worden voortdurend verleid tot tal van aankopen die op geen enkele manier bijdragen aan ons geluk, maar simpelweg nieuwe groei forceren. Neem bijvoorbeeld de frequentie waarmee producenten van smartphones en de plugs van de datakabels en opladers veranderen. En waarom kunnen we geen wasmachines of telefoons meer maken die twintig jaar meekunnen, en veranderen de collecties van kledingwinkels steeds sneller. Het antwoord op al deze vragen: het verlangen naar groei. Een fabrikant die jaar op jaar wil groeien in productie, kan het zich nauwelijks permitteren om onverwoestbare spullen te produceren. Zodoende  staan onze huidige groei-ambities een duurzame productie in de weg. En ook de meeste medewerkers die betrokken zijn bij de productie en distributie zien hun welvaart amper stijgen. Dus waarom zouden we langer al dat arbeidspotentieel inzetten voor een economie die niet voor ons werkt?

In een nieuw economisch verhaal willen we kwaliteit boven kwantiteit. De enorme verspilling aan grondstoffen, energie en geld voegt geen enkele waarde toe aan ons dagelijks leven. Wat schieten we er als samenleving mee op aan producten die ontworpen zijn om mensen te doden in onze belangrijkste index evenveel waarde toe te kennen als aan die zaken die ons in leven houden? Voortaan, wanneer beleidsmakers tevreden zijn over groei, moet onze eerste vraag zijn: ‘Groei van wat precies?’

 

Sander Heijne en Hendrik Noten, Fantoomgroei, pag. 182-183.

 

‘In 2019  kondigde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern al aan afscheid te willen nemen van het bbp (bruto binnenlands product). Haar regering geeft de voorkeur aan een index die het geluk en welzijn van haar burgers meet. Haar beleid richt zich op het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg, het terugdringen van armoede onder kinderen en het bestrijden van klimaatverandering. Haar verklaring klinkt even simpel als logisch: ‘Economische groei die vergezeld gaat van sociale achteruitgang is geen succes. Het is een mislukking.’ Stel je eens voor wat er allemaal mogelijk is als alle landen dit voorbeeld zouden volgen.’

 

Sander Heijne en Hendrik Noten, Fantoomgroei, pag. 193.


‘Het is uiteindelijk de kracht van de verbeelding waarmee we onze eigen realiteit kunnen beïnvloeden. Ieder moment kunnen we het roer van ons leven omgooien en deze kracht gebruiken om ons een wereld en een leven voor te stellen waarin we ons prettig en nuttig voelen. Dit is een eerste, bewuste stap binnen het creatieve proces. En het is een stap – de overgang van slachtoffer naar schepper – die waarschijnlijk keer op keer weer gezet dient te worden. We kunnen telkens weer kiezen tussen donker en licht. Tussen destructief en creatief. De creatieve mens is de mens die verantwoordelijkheid voor het eigen leven op zich neemt.’

 

Nathaniël Bagijn, Geboortegrond van de mens als creatief wezen, Mantra lente 2021, pag. 62.

Sferen april en mei 2021:

2 april: volop lente, 6 april: weer winter.

Houthem-Valkenburg 18 april: de lammetjes zijn al groot.

Een magnolia in bloei in Raren-aals 24 april.  

Plattelandstaferelen in Terziet, Zuid-Limburg 20 mei.

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

Boeken:

Een boek dat ik iedereen moet aanraden omdat het ons genadeloos confronteerd met de huidige werkelijkheid die we maar moeilijk onder ogen durven te zien omdat, als we het zouden doen,  we de toekomst maar moeilijk in de ogen zouden durven kijken. Een toekomst waarin onze kinderen en kleinkinderen ons moeilijke vragen zullen stellen en ons ter verantwoording zullen roepen.


'De vraag die wellicht al door onze kinderen en kleinkinderen gesteld zal worden is deze: Hoe konden jullie geloven in een idee van groei terwijl heel jullie handelen was gericht op de vernietiging van wat je had. Hadden jullie dan geen geweten?'  .

 

'Ons gedrag van de afgelopen decennia zal de geschiedenis ingaan  als irrationeel, amoreel, egocentrisch, onverantwoordelijk en volstrekt misdadig. Moderne multinationals zullen in één adem worden genoemd met de VOC: ze brachten ons voorspoed, maar tegen welke prijs.

De namen van CEO’s zullen in schoolboeken worden aangehaald als voorbeelden van moreel wangedrag. Ook over u, over mij, gewone burgers, zal de toekomst snoeihard oordelen. Voor al die zaken die we nu gewoon laten gebeuren, zullen we ons ooit moeten verantwoorden.'


Pag. 86 en 87-88.

Kunst & cultuur:

Ik werk momenteel aan een boek over mijn omzwervingen door Parijs.

In dit kader een aantal beroemde beelden van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin die leefde van 1840 tot 1917. Deze beelden zijn zowel in het Museum Rodin te bewonderen als op een aantal plaatsen in de stad.


Le Penseur/De Denker, de schrijver Balzac, Le Baiser/De Kus. 

Muziek:

Eefje de Visser: Bitterzoet.

Nieuwe en recente uitgaven:

In voorbereiding. Verschijnt najaar 2021.

Voor alle inlichtingen over deze en andere uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande klop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com